Брой 34 (2289), 18-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия


Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 2020 г.) е създадена нова т. 27а в чл. 21, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), с която се регламентира правомощие на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да създаде и да поддържа платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия (платформата). Съгласно чл. 38и, ал. 5 от ЗЕ, условията и редът за поддържане на платформата се определят с правила, приети с решение на КЕВР (ПППСОДЕЕ). Проектът е публикуван на портала за обществени консултации на Министерски съвет.

С проекта на ПППСОДЕЕ се цели да се създадат условия и ред за поддържането, участието и ползването на платформата, както и сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат от нейната работа. В тази връзка, с оглед яснота и прецизност, проектът на ПППСОДЕЕ е структуриран систематично в седем отделни глави. Приемането и прилагането на ПППСОДЕЕ ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между ползвателите на платформата, както и между тях и оператора на платформата. По този начин ще се създаде ефективен инструмент за сравняване на оферти, благоприятстващ либерализацията на пазара, ще се улесни и насърчи изборът и смяната на доставчик на електрическа енергия и ще се повиши конкуренцията между търговците, извършващи продажби на дребно на територията на Република България. 

Дата на откриване:

17.2.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Енергетика

Дата на приключване:

3.3.2021 г.

 

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният български посланик в Будапеща на посещение в БТПП
Акцент върху разнообразяване номенклатурата на български стоки на унгарския пазар Още
Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис
За електронна идентификация при подписване на документи за различни бизнес процеси Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговия с Китай - полезни наръчници за млади предприемачи
Информация от Търговско-промишлена палата – Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Въпроси и предложения към министър Росен Желязков във връзка с Национален план за възстановяване и устойчивост, в част Транспортна свързаност
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правила за поддържане на платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия
Eфективен инструмент, благоприятстващ либерализацията на пазара Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Фирми от Луганска област търсят потенциални партньори в България
Информация от Търговския отдел към посолството на Украйна в София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-казахстански онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 17 март 2021 г.
Краен срок за регистрация: 25 февруари Още