Назад

БТПП не подкрепя предложението за сертифициран международен стандарт в областта на управлението на човешките ресурси


Международната организация на работодателите (МОР) информира БТПП относно предложението за сертифициран международен стандарт за система за управление на човешките ресурси, заложено в проекта на бизнес план на Технически комитет 260 (ISO/ TC 260).

Социалните партньори, включително Федералната конфедерация на германските асоциации на работодателите и Германската конфедерация на профсъюзите, изразиха голяма загриженост, че сертифициран стандарт в тази област ще подкопае социалния диалог и колективното договаряне при определяне на политиката за човешки ресурси и разработването на условия на труд и по този начин би представлявал нарушение на националното и международното трудово право. Този стандарт за система за управление може да подкопае и да създаде разминаване с общоприетите и внимателно договорени международни трудови стандарти, особено като се има предвид, че ISO няма технически опит и представителна тристранна структура по такива сложни и чувствителни въпроси.

Трябва също така да се отбележи, че както МОТ, така и ОИСР понастоящем извършват значителна работа в тази област с тясно участие на социалните партньори, а работата на ISO рискува да създаде значително объркване по отношение на насоките на международно ниво по този въпрос. Ето защо, МОР настоява ISO да не предприема никакви нови действия в тази област.

В тази връзка Българската търговско-промишлена палата като национално представителна организация на работодателите в България не подкрепя предложението за допълнителен стандарт за система за управление в областта на човешките ресурси поради следните мотиви:

  • надхвърля основните области на техническата стандартизация и се фокусира върху стратегията за хората, стратегическия план на работната сила, дизайна и развитието на организацията;
  • стреми се към сертифициране, вместо да предоставя само насоки;
  • влиза в конфликт с интересите на социалните партньори към колективното договаряне;
  • ограничава обхвата на регулация, запазен за социалните партньори да сключват колективни договори на ниво компания и предприятие.

В тази връзка БТПП изпрати писмо до Български институт за стандартизация с молба да даде отрицателно становище на предложението за допълнителен стандарт за система за управление в областта на човешките ресурси.