Назад

Търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Сърбия, 4-8 октомври 2021 г.


В периода 4-8.10.2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Република Сърбия.

Поканени за участие в търговската мисия са български МСП от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), в т.ч. и  финтех, производство на мебели, машини и оборудване, текстилна промишленост, фармацевтични продукти, битова химия, козметични продукти (етерични масла, флорална вода и др.), захарни и сладкарски изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, готови ястия, иновативни и стартъп предприятия и др.

Предварителната програма предвижда участие в двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите от Нови Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац и Белград, като местни партньори при организацията са Търговската камара на Република Сърбия, Търговско-промишлената палата на Войводина, Агенцията за развитие на Сърбия и др.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем на зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Пълна информация за условията за участие и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в срок до 16 септември 2021 г.