Назад

Новият доклад за стратегическото прогнозиране посочва 10 ключови области за действие на ЕС


Европейската комисия прие втория си годишен доклад за стратегическото прогнозиране – „Капацитетът и свободата на действие на ЕС“.

Изменението на климата, цифровата свръхсвързаност и технологичната трансформация, натискът върху демокрацията и ценностите и промените в световния ред и демографията влияят на способностите на ЕС да действа в един все по-многополюсен и оспорван световен ред.

В доклада Комисията установи 10 ключови области на действие, в рамките на които ЕС може да се възползва от възможностите, свързани с позицията му на световен лидер и отворената му стратегическа автономност:

  1. гарантиране на устойчиви и издръжливи здравни и продоволствени системи;
  2. осигуряване на декарбонизирана енергия на достъпни цени;
  3. подсилване на капацитета в сферата на управлението на данни, изкуствения интелект и авангардните технологии;
  4. осигуряване и разнообразяване на доставките на суровини от критично значение;
  5. гарантиране на стартова позиция в световен мащаб при определянето на стандарти;
  6. изграждане на устойчиви и съобразени с бъдещето икономически и финансови системи;
  7. разработване и задържане на умения и таланти, съответстващи на амбициите на ЕС;
  8. укрепване на сигурността и отбраната и достъпа до космическото пространство;
  9. сътрудничество с глобалните партньори за насърчаване на мира, сигурността и просперитета за всички; както и
  10. укрепване на устойчивостта на институциите

Повече информация ще намерите в съобщението  тук.