Брой 116 (373), 18-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Конференция за социалното предприемачество в новооткрития Център за обмен на информация


В новооткрития по проект CONNECTION Център за обмен на информация в гр. Владичин хан, Сърбия, се проведе конференция на тема „Социалното предприемачество”. От страна на БТПП във форума участваха координаторът по проекта Весела Кръстева и Христиана Пацева – експерт по проекта.

Сдобрила Мратинкович от Центъра за развитие на областите Ябланица и Пчиня откри събитието и изтъкна голямата заслуга на БТПП за приключването на този проект и за откриването на Центъра за обмен на информация.

Весела Кръстева представи дейностите на БТПП със социална насоченост. Сред проявите на корпоративна социална отговорност на Палатата през последната година са спонсорство за Детски дом "Св. Иван Рилски", гр. София, участия в благотворителни инициативи; езиково обучение, поддържане на зелена площ пред сградата на Палатата.

Сред участниците в конференцията бяха и над 25 представители на хора в неравностойно положение, включително на Сдруженията на хора с множествена склероза, увреден слух и Сдружението на жените – предприемачи, които представиха дейностите си.

Весна Копяна, експерт от Асоциация „Пергамент”, представи социалното предприемачество в Сърбия, а Миряна Пантелич, представител на Асоциация на предприятията за рехабилитация и заетост на хората с увреждания, запозна присъстващите с актуални въпроси, свързани със законодателството, образованието и заетостта на хората с увреждания.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП относно разработване на проекти за нормативни актове от Министерство на труда и социалната политика
Покана за участие във форум „Нови тенденции, възможности и рискове във фирменото управление”
Конференция за социалното предприемачество в новооткрития Център за обмен на информация
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус в областта на еко иновациите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора отчете дейността си на Общо събрание на членовете
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2013 г.
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.7% спрямо първото тримесечие на 2012 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 2 млн. лв. безвъзмездна помощ за изпълнение на проект по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Проектът е за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лидерите на Г-8 обсъждат подобряване на търговията
Свободната международна търговия е изключително важно условие за устойчив растеж, работни места и развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионна кръгла маса „Предприемачество и иновации в малките и средните предприятия – анализ и перспективи”