Брой 116 (373), 18-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Дискусионна кръгла маса „Предприемачество и иновации в малките и средните предприятия – анализ и перспективи”


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира дискусионна кръгла маса на тема „Предприемачество и иновации в малките и средните предприятия – анализ и перспективи”. Събитието ще се проведе на 20 юни 2013 г. (четвъртък) от 10:00 до 12:30 ч. в зала „София” (eтаж 2) на Grand Hotel Sofia, (София, ул. Гурко № 1). Регистрацията на участниците ще започне от 9:30 ч.

ИАНМСП, в качеството си на институцията, която провежда държавната политика за подкрепа на МСП в България, възложи изготвяне на Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП (2012—2013). То е разработено от Обединение ИНСАЙТ, специализирано в маркетингови и социални проучвания, и е публикувано на интернет-страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg, рубрика „Бизнес информация”.

На предстоящата кръгла маса ще бъдат дискутирани резултатите и изводите от извършения анализ, който обхваща следните основни теми: макроикономическа и бизнес среда, характеристика и устойчивост на сектора на МСП, текущо състояние и развитие на предприемачеството в България, иновативност на МСП и конкурентоспособност на промишлеността и икономически политики за насърчаване развитието на сектора. В изследването са включени и темите за обученията, занаятчийството и женското предприемачество.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП относно разработване на проекти за нормативни актове от Министерство на труда и социалната политика
Покана за участие във форум „Нови тенденции, възможности и рискове във фирменото управление”
Конференция за социалното предприемачество в новооткрития Център за обмен на информация
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус в областта на еко иновациите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора отчете дейността си на Общо събрание на членовете
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2013 г.
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.7% спрямо първото тримесечие на 2012 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 2 млн. лв. безвъзмездна помощ за изпълнение на проект по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Проектът е за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лидерите на Г-8 обсъждат подобряване на търговията
Свободната международна търговия е изключително важно условие за устойчив растеж, работни места и развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионна кръгла маса „Предприемачество и иновации в малките и средните предприятия – анализ и перспективи”