Брой 116 (373), 18-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата - Стара Загора отчете дейността си на Общо събрание на членовете


Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведе Общо събрание на членовете. На него бяха приети единодушно: Отчет на Управителния съвет за дейността на Палатата за 2012 г.; Доклад на Контролния съвет за дейността на работодателската организация за изминалата година; Доклад на одитора; Насоки за дейността на Търговско-промишлена палата -Стара Загора за 2013 г. и Проект на бюджет за 2013 г.

И през 2012 г. Палатата продължи да утвърждава позицията си на уважавана и търсена институция за бизнес информация, консултации и активно съдействие при решаване на широк кръг въпроси както от малки и средни фирми и отделни предприемачи, така и от големи фирми и организации от всички сфери в региона. Не бяха малко фирмите извън региона на Стара Загора, които се обръщаха към нас за съдействие и получаваха адекватна подкрепа, заяви председателят Олег Стоилов. Изключително разнообразни бяха темите, по които бизнесът се обръщаше към Палатата - адресна информация, режими за движение на определени стоки в конкретни страни, изисквания за регистрация на фирми, маркетингови услуги, търсене на информационни източници, търговски и кооперационни партньори, източници за финансиране, съдействие на образователни и културни институции, НПО и др. Палатата продължи да бъде активен и търсен партньор по национални и международни проекти, като затвърди позициите си на водеща организация в неправителствения сектор в региона.

Олег Стоилов направи подборен отчет на всички дейности и предоставени услуги в помощ на бизнеса.

Представители на бизнеса отправиха предложение за по-активно участие на членовете на Палатата при обсъждането на проекти на нормативни актове, както и за провеждане на регулярни срещи по актуални проблеми, касаещи предприемачите.

Ръководството и екипът на Палатата получиха много благодарности от свои членове за съвместната работа и съдействието, което са им оказали при подготовката на проекти за европейско финансиране и намиране на бизнес партньори.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП относно разработване на проекти за нормативни актове от Министерство на труда и социалната политика
Покана за участие във форум „Нови тенденции, възможности и рискове във фирменото управление”
Конференция за социалното предприемачество в новооткрития Център за обмен на информация
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус в областта на еко иновациите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора отчете дейността си на Общо събрание на членовете
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2013 г.
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.7% спрямо първото тримесечие на 2012 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 2 млн. лв. безвъзмездна помощ за изпълнение на проект по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Проектът е за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лидерите на Г-8 обсъждат подобряване на търговията
Свободната международна търговия е изключително важно условие за устойчив растеж, работни места и развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионна кръгла маса „Предприемачество и иновации в малките и средните предприятия – анализ и перспективи”