Брой 116 (373), 18-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2013 г.


По предварителни данни на Националния статистически институт, публикувани днес, през първото тримесечие на 2013 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.7% спрямо първото тримесечие на 2012 г., като увеличението в индустрията е 4.2%, а в услугите - 4.8%. В строителството обаче общите разходи на работодателите за един отработен час намаляват с 0.4%.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2013 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство” - 11.7%, „Държавно управление” - 10.2%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 10.0%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” - с 2.7%, и „Други дейности“ - с 1.9%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 4.5% спрямо първото тримесечие на 2012 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 5.3%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от -3.2% за „Култура, спорт и развлечения” до 12.4% за „Хотелиерство и ресторантьорство”.

Повече информация и данни за индекса на разходите за труд могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ: www.nsi.bg  , раздел „Пазар на труда”.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП относно разработване на проекти за нормативни актове от Министерство на труда и социалната политика
Покана за участие във форум „Нови тенденции, възможности и рискове във фирменото управление”
Конференция за социалното предприемачество в новооткрития Център за обмен на информация
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус в областта на еко иновациите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора отчете дейността си на Общо събрание на членовете
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2013 г.
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.7% спрямо първото тримесечие на 2012 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 2 млн. лв. безвъзмездна помощ за изпълнение на проект по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Проектът е за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лидерите на Г-8 обсъждат подобряване на търговията
Свободната международна търговия е изключително важно условие за устойчив растеж, работни места и развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионна кръгла маса „Предприемачество и иновации в малките и средните предприятия – анализ и перспективи”