Брой 120 (2126), 25-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Виртуална дискусия по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“


БТПП бе домакин на виртуална дискусия  по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дискусията бе открита от Беата Папазова, ръководител на проекта, която направи кратко представяне на проекта и неговите цели. Камелия Петкова, социолог и основен анализатор по проекта, представи резултатите от проведеното проучване за групиране на факторите, влияещи върху динамиката и трендовете на текучеството по сектори и региони в страната и оценка на ефекта на текучеството върху предприятията, изготвено по горепосочения проект.

По време дискусията бяха обсъдени причините, които водят до принудително напускане на служители; обхват на текучеството на работна сила в секторите строителство, селско стопанство, услуги и др.; текучеството на персонал в условията на Covid -19, последиците от текучеството върху предприятията и други въпроси, свързани с негативните последици от текучеството на работната сила.

В дискусията участваха представители на бизнеса, на работодателските организации, на организациите на работниците и служителите, на регионални палати  и др.

Обобщени резултати от проведеното проучване по проекта  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Виртуална дискусия по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“
Резултати от проучване на факторите, влияещи върху динамиката и тренда на текучеството по сектори и региони в страната Още
Плавен преход към кръгова и зелена икономика в Черноморския регион
Онлайн конференция с фокус върху финансовите инструменти за постигане на неутрален климат Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Българо-черногорската търговско-промишлена палата проучва интересите на българския бизнес към пазарите в Черна гора
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
9% ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 1 юли
Ставката е временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г. Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работодатели и самоосигуряващи се от транспорта и туризма могат да получат 290 лв. месечно за запазване на заетостта на служителите си
Главна инспекция по труда: Срокът за подаване на декларациите за условията на труд изтече на 13.06.2020
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Справка относно условията за гранично обслужване на товарни превози в Казахстан
СТИВ - Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува доклад за оценка на правилата за защита на данните
Публичен дебат относно прегледа на икономическото управление на ЕС