Брой 120 (2126), 25-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия публикува доклад за оценка на правилата за защита на данните


Европейската комисия публикува доклад за оценка на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) малко повече от две години след влизането му в сила. Докладът показва, че ОРЗД е постигнал повечето от своите цели, най-вече като е осигурил силен набор от приложими права за гражданите и е създал нова европейска система за управление и правоприлагане. В доклада се заключава също така, че хармонизацията между държавите членки се увеличава, въпреки че е налице известно фрагментиране, което трябва да се наблюдава постоянно. В него също така се констатира, че предприятията развиват култура на спазване на изискванията и все повече използват силната защита на данните като конкурентно предимство. Докладът съдържа списък с действия за улесняване на прилагането на ОРЗД за всички заинтересовани страни, особено за малките и средните предприятия, за насърчаване и по-нататъшно развитие на истинска европейска култура за защита на данните и за стриктно прилагане на правилата.

Някои от основните констатации от прегледа на ОРЗД са:

  • Гражданите разполагат с повече възможности и са по-осведомени за правата си.
  • Правилата за защита на данните са адаптирани за цифровата ера.
  • Органите за защита на данните използват своите по-големи корективни правомощия.
  • Органите за защита на данните работят заедно в контекста на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), но може да се постигне подобрение.

Освен това Комисията публикува днес съобщение, в което се посочват десет правни акта, уреждащи обработването на лични данни от компетентните органи за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, които следва да бъдат приведени в съответствие с Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните.

Повече информация ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Виртуална дискусия по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“
Резултати от проучване на факторите, влияещи върху динамиката и тренда на текучеството по сектори и региони в страната Още
Плавен преход към кръгова и зелена икономика в Черноморския регион
Онлайн конференция с фокус върху финансовите инструменти за постигане на неутрален климат Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Българо-черногорската търговско-промишлена палата проучва интересите на българския бизнес към пазарите в Черна гора
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
9% ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 1 юли
Ставката е временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г. Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работодатели и самоосигуряващи се от транспорта и туризма могат да получат 290 лв. месечно за запазване на заетостта на служителите си
Главна инспекция по труда: Срокът за подаване на декларациите за условията на труд изтече на 13.06.2020
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Справка относно условията за гранично обслужване на товарни превози в Казахстан
СТИВ - Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува доклад за оценка на правилата за защита на данните
Публичен дебат относно прегледа на икономическото управление на ЕС