Брой 120 (2126), 25-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Публичен дебат относно прегледа на икономическото управление на ЕС


Началото на новия политически цикъл в Съюза е възможност и подходящ момент за оценка на ефективността на настоящата рамка за икономическо и фискално наблюдение, и по-специално на реформите, въведени с пакета от шест и пакета от два законодателни акта, за чието прилагане Комисията трябва да докладва.

Основните въпроси, разгледани в този преглед, са до каква степен различните елементи на наблюдението, въведени или изменени с реформите, съдържащи се в посочените по-горе два пакета, са били ефективни за постигането на основните си цели, а именно:

  • осигуряване на устойчиви държавни финанси и растеж, както и избягване на макроикономически дисбаланси,
  • предоставяне на интегрирана рамка за наблюдение, която дава възможност за по-тясна координация на икономическите политики, по-специално в Еврозоната
  • насърчаване на сближаването на икономическите резултати на държавите членки.

Целта на обществената консултация относно прегледа на икономическото управление е да се започне обществен дебат по тези въпроси. Този дебат предоставя възможност на заинтересованите страни да представят своите виждания за функционирането на наблюдението досега и за възможните начини за повишаване на ефективността на рамка за икономическо и фискално наблюдение при постигането на нейните ключови цели.

Проучването е достъпно ТУК

Научете повече за прегледа на икономическото управление на ЕС и началото на дебатa за бъдещето му на следния линк

НОВИНИ ОТ БТПП
Виртуална дискусия по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“
Резултати от проучване на факторите, влияещи върху динамиката и тренда на текучеството по сектори и региони в страната Още
Плавен преход към кръгова и зелена икономика в Черноморския регион
Онлайн конференция с фокус върху финансовите инструменти за постигане на неутрален климат Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Българо-черногорската търговско-промишлена палата проучва интересите на българския бизнес към пазарите в Черна гора
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
9% ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 1 юли
Ставката е временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г. Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работодатели и самоосигуряващи се от транспорта и туризма могат да получат 290 лв. месечно за запазване на заетостта на служителите си
Главна инспекция по труда: Срокът за подаване на декларациите за условията на труд изтече на 13.06.2020
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Справка относно условията за гранично обслужване на товарни превози в Казахстан
СТИВ - Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува доклад за оценка на правилата за защита на данните
Публичен дебат относно прегледа на икономическото управление на ЕС