Брой 29 (539), 11-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ ще генерира растеж и заетост

Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ и предизвикателствата за българските фирми обсъдиха на дискусия в БТПП представители  на Генерална дирекция „Търговия” на Европейската комисия, икономическото министерство,  Американското посолство, бизнесмени, икономисти – експерти. „Нашият стремеж е да ангажираме вниманието на българския бизнес, да го накараме да следи внимателно процеса на преговорите и да реагира навреме“, каза, откривайки дискусията, председателят на БТПП Цветан Симеонов и съобщи, че предстоят още информационни събития с участието на Посолството на САЩ в София.

Евродепутатът Метин Казак – инициатор на дискусията, представи хода на преговорния процес по Споразумението, ролята на Европейския парламент и очакваните ефекти от сключването му. „Дневният обмен на стоки и услуги между Европа и САЩ днес възлиза на 2.6 млрд. долара. Двете икономики инвестираха приблизително по 4 трилиона долара една в друга, като американските инвестиции в Европа са 3 пъти по-големи, отколкото тези в Азия, а европейските инвестиции в САЩ са 8 пъти повече от тези в Китай и Индия, взети заедно. Днес повече от 13 млн. души дължат работата си на разрастващите се трансатлантически отношения“, посочи той. Метин Казак съобщи, че се очаква едно амбициозно и всеобхватно трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции да донесе значителни икономически ползи за ЕС (119 млрд. евро на година) и САЩ (95 млрд. евро на година) след пълното изпълнение на споразумението.

Диана Найденова, директор „Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката и енергетиката изтъкна важната роля на малките и средни предприятия в износа на ЕС за трети страни и отбеляза, че у нас техният дял е преобладаващ.  Тя подчерта, че българските малки и средни предприятия се нуждаят от специална подкрепа, за да се възползват от такава мащабна либерализация на търговията, каквато предвижда Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ.

По думите на Клейс Бенгсон, съветник на еврокомисаря по търговията Карл Де Гухт, търговията,  която се случва през Атлантика всъщност е магистралният път на развитие на търговията. Той поясни, че Споразумението касае не само бариерите пред търговията, но и регулаторните системи и възможностите за уеднаквяване. Той подчерта, че една от целите на Споразумението е да се сведе до минимум бюрокрацията и да се улесни максимално осъществяването на търговските сделки.

Представяйки ползите от Споразумението, ръководителят на икономическия отдел на американското посолство в София г-жа Робин Брукс изтъкна, че икономическите отношения между Европа и САЩ обхващат 1/3 от цялата търговия на стоки и услуги и половината от световната икономика. „Трябва да строим мостове между нашите системи за регулации, за да се създаде такова пространство за разгръщане на търговията“, категорична е Робин Брукс. Тя изтъкна, че Споразумението предполага нови възможности за българските малки и средни предприятия и каза, че много се радва, че сега България търси начини за подпомагане на малките и средни предприятия.

Трябва още много да се направи, за да бъдат подготвени българските малки и средни предприятия за конкурентния натиск на американския пазар, отбеляза председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той припомни, че при преговорния процес между България и ЕС много от българските фирми са смятали, че няма да бъдат засегнати, тъй като не възнамеряват да изнасят продукция там, но не след дълго са се оказали засегнати от вноса от ЕС.  Цветан Симеонов подчерта, че е много важно българските малки и средни предприятия да бъдат подкрепяни, за да станат по-конкурентоспособни. Несъмнено, трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ ще бъде здравословно и за двете икономики, убеден е председателят на БТПП.

По време на дискусията български предприемачи и чужди инвеститори обменяха мнения и имаха възможността да получат компетентна информация по интересуващите ги въпроси. Обсъжданията продължиха по-дълго от очакваното. 

На уебсайта на ГД „Търговия“ е създадена специална страница за преговорите за партньорство, която се актуализира редовно.

В често задаваните въпроси за трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции ще намерите отговори на въпроси относно защитата на потребителите, околната среда и здравето, ГМО, хормоните, филмовата индустрия, уреждането на спорове между инвеститори и държава, защита на личните данни, кръга „Доха“ и много други теми.

НОВИНИ ОТ БТПП
Отмяната на единната сметка обсъдиха работодатели и синдикати в Министерство на финансите
Министерството представи два варианта, свързани с решението на Конституционния съд за единната сметка Още
Представители на бизнеса и академичните среди се запознаха с иновативни решения за конкретни икономически отрасли
Те са насочени към ефективно използване на суровините и опазване на околната среда Още
Трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ ще генерира растеж и заетост
Сред очакваните ефекти са по-голям достъп до американските пазари на обществени поръчки, по-сигурна защита на европейските географски означения, опростяване на митническите формалности… Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старият бряст в Сливен представя България в конкурса Европейско дърво на годината 2014
Да подкрепим с гласа си Стария бряст в електронния конкурс Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът ни за трети страни се увеличава през 2013 г.
Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Гибралтар и Сърбия Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за стандартизация в сферата на електронното фактуриране при обществените поръчки
Целта е премахване на пазарните пречки пред търговията със стоки и услуги, произтичащи от съществуванeто на различни национални правила и стандарти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободно движение: Европейската комисия публикува проучване относно интеграцията на мобилни граждани на ЕС в шест града
Новодошлите са спомогнали да се отговори на нуждите от работна ръка, допринесли са за растежа в нови сектори и за преодоляването на демографските предизвикателства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH