Брой 29 (539), 11-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Износът ни за трети страни се увеличава през 2013 г.


През 2013 г. износът на България за трети страни е нараснал с 3,5% на годишна база и е в размер на 17,3 млрд. лв. Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Гибралтар и Сърбия, които формират 50% от износа ни за трети страни.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на страната ни с трети страни за 2013 г. е отрицателно и е на стойност 3,047 млрд. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 1,96 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни за 2013 г. намалява с 1% на годишна база и е на стойност 20,3 млрд. лв. Най-голям е вносът ни от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През декември

През последния месец на миналата година износът ни за трети страни се е увеличил с 2,4% спрямо предходния месец и е в размер на 1,4 млрд. лева. За същия период вносът ни от трети страни намалява с 6,3% спрямо на годишна база и е в размер 1,5 млрд. лева. През декември м.г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на над 151 млн. лева.

По сегменти

При износа ни за трети страни, през 2013 г. в сравнение с 2012 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни” (72,7%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация”.

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Храни и живи животни” (28,2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (35,0%).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Отмяната на единната сметка обсъдиха работодатели и синдикати в Министерство на финансите
Министерството представи два варианта, свързани с решението на Конституционния съд за единната сметка Още
Представители на бизнеса и академичните среди се запознаха с иновативни решения за конкретни икономически отрасли
Те са насочени към ефективно използване на суровините и опазване на околната среда Още
Трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ ще генерира растеж и заетост
Сред очакваните ефекти са по-голям достъп до американските пазари на обществени поръчки, по-сигурна защита на европейските географски означения, опростяване на митническите формалности… Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старият бряст в Сливен представя България в конкурса Европейско дърво на годината 2014
Да подкрепим с гласа си Стария бряст в електронния конкурс Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът ни за трети страни се увеличава през 2013 г.
Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Гибралтар и Сърбия Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за стандартизация в сферата на електронното фактуриране при обществените поръчки
Целта е премахване на пазарните пречки пред търговията със стоки и услуги, произтичащи от съществуванeто на различни национални правила и стандарти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободно движение: Европейската комисия публикува проучване относно интеграцията на мобилни граждани на ЕС в шест града
Новодошлите са спомогнали да се отговори на нуждите от работна ръка, допринесли са за растежа в нови сектори и за преодоляването на демографските предизвикателства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH