Брой 29 (539), 11-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представители на бизнеса и академичните среди се запознаха с иновативни решения за конкретни икономически отрасли

Учени, изследователи и преподаватели от БАН участваха в кръгла маса на тема „Иновациите в отраслите геология, минна индустрия и производство на строителни материали в Република България”. Събитието бе организирано от Съвета по иновации и енергийна ефективност към Палатата.

Перспективите за търсене и проучване на нови, иновативни за България индустриални и метални суровини бяха представени от Никола Вардев, член на Българската минно-геоложка камара. Той информира за 2 иновативни проекта, които са в основата на добиването на изходен материал за производство на натурални минерални торове. За повече информация ТУК

Проф. Ирена Пейчева от Института по геология при БАН, направи преглед на иновативните методи в геохронологията и геохимията при изследване на рудни находища. Презентацията може да видите ТУК.

Методи за използване на неорганичните промишлени отпадъци в производството на стъкло-керамики и керамики бяха разгледани от Александър Караманов, Институт по физикохимия при БАН. Приведени бяха данни за мултипликационния положителен ефект върху опазването на околната среда – вторична употреба на големи количества индустриални отпадъци и значително намаляване на използването на природни ресурси. Повече информация ТУК.

Иновативни системи за съхранение на електрическа енергия и тяхното приложение в промишлените предприятия разгледа Ивайло Найденов от Сдружение „Средногорие Мед Индустриален Клъстер”. Повече информация ТУК

Преди началото на кръглата маса се проведе Общо събрание на Съвета по иновации. В обръщението си към Съвета председателят на Палатата Цветан Симеонов посочи, че без внедряването на иновации икономиката на страната е без перспектива. Той отбеляза, че разчита усилията на Съвета да са прагматично насочени и се надява да има богата на събития и резултати програма за 2014 г.

Членовете на Съвета по иновации приеха отчета за дейността през миналата година, както и основните насоки за тази година. 

Следващото събитие от програмата на Съвета е кръгла маса на тема: „Енергийни технологии и енергийна ефективност“.

НОВИНИ ОТ БТПП
Отмяната на единната сметка обсъдиха работодатели и синдикати в Министерство на финансите
Министерството представи два варианта, свързани с решението на Конституционния съд за единната сметка Още
Представители на бизнеса и академичните среди се запознаха с иновативни решения за конкретни икономически отрасли
Те са насочени към ефективно използване на суровините и опазване на околната среда Още
Трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ ще генерира растеж и заетост
Сред очакваните ефекти са по-голям достъп до американските пазари на обществени поръчки, по-сигурна защита на европейските географски означения, опростяване на митническите формалности… Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старият бряст в Сливен представя България в конкурса Европейско дърво на годината 2014
Да подкрепим с гласа си Стария бряст в електронния конкурс Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът ни за трети страни се увеличава през 2013 г.
Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Гибралтар и Сърбия Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за стандартизация в сферата на електронното фактуриране при обществените поръчки
Целта е премахване на пазарните пречки пред търговията със стоки и услуги, произтичащи от съществуванeто на различни национални правила и стандарти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободно движение: Европейската комисия публикува проучване относно интеграцията на мобилни граждани на ЕС в шест града
Новодошлите са спомогнали да се отговори на нуждите от работна ръка, допринесли са за растежа в нови сектори и за преодоляването на демографските предизвикателства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH