Брой 29 (539), 11-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Предложение на CEN за стандартизация в сферата на електронното фактуриране при обществените поръчки


Българският институт за стандартизация, като национален член на Европейския комитет за стандартизация (CEN), прави допитване относно необходимостта от създаване на европейски стандарт и свързаните с него приложения в подкрепа на предложението на Европейската комисия за създаване на директива за електронно фактуриране при обществените поръчки.

Националните органи за стандартизация на Холандия (NEN) и Италия (UNI) предлагат да се създаде Проектен комитет, който да разработи европейски стандарт за семантичен модел на данни от основната електронна фактура. Стандартът ще бъде в подкрепа на предложението за създаване на директива, чиято цел е стандартизиране на данните от електронната фактура. Създаването на европейски стандарт за електронна фактура, а вследствие на това и оперативна съвместимост на системитe за фактуриране, както и уеднаквяването на процедурите за цялостен електронен цикъл на обществените поръчки, ще допринесе за премахването на пазарните пречки пред търговията на стоки и услуги, произтичащи от съществуванeто на различни национални правила и стандарти.

Всеки заинтересован може да предостави становище относно целесъобразността от започване на стандартизационна дейност в тази сфера най-късно до 05.04.2014 г. на Десислава Гуленова, e-mail: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 581.

За повече информация тук

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Отмяната на единната сметка обсъдиха работодатели и синдикати в Министерство на финансите
Министерството представи два варианта, свързани с решението на Конституционния съд за единната сметка Още
Представители на бизнеса и академичните среди се запознаха с иновативни решения за конкретни икономически отрасли
Те са насочени към ефективно използване на суровините и опазване на околната среда Още
Трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ ще генерира растеж и заетост
Сред очакваните ефекти са по-голям достъп до американските пазари на обществени поръчки, по-сигурна защита на европейските географски означения, опростяване на митническите формалности… Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старият бряст в Сливен представя България в конкурса Европейско дърво на годината 2014
Да подкрепим с гласа си Стария бряст в електронния конкурс Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът ни за трети страни се увеличава през 2013 г.
Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Гибралтар и Сърбия Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за стандартизация в сферата на електронното фактуриране при обществените поръчки
Целта е премахване на пазарните пречки пред търговията със стоки и услуги, произтичащи от съществуванeто на различни национални правила и стандарти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободно движение: Европейската комисия публикува проучване относно интеграцията на мобилни граждани на ЕС в шест града
Новодошлите са спомогнали да се отговори на нуждите от работна ръка, допринесли са за растежа в нови сектори и за преодоляването на демографските предизвикателства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH