Брой 29 (539), 11-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Свободно движение: Европейската комисия публикува проучване относно интеграцията на мобилни граждани на ЕС в шест града


Гражданите на ЕС упражняват правото на свободно движение в други страни от ЕС главно с цел да се възползват от възможностите за работа. Средностатистически те са по-млади хора и е по-вероятно да работят. Това се посочва в публикувано днес ново, независимо проучване относно въздействието, което правото на свободно движение в рамките на ЕС има на местно равнище. В проучването се разглеждат шест европейски града, избрани заради многонационалния състав на тяхното население: Барселона, Дъблин, Хамбург, Лил, Прага и Торино. То показва, че притокът на по-млади граждани на ЕС в трудоспособна възраст е оказал положително икономическо въздействие и в шестте града. Така например според анализа, проведен на местно равнище в Торино, данъчните приходи от чужденци като цяло са довели до нетни ползи за националните публични финанси от 1,5 милиарда евро. Проучването показва също, че новодошлите са спомогнали да се отговори на нуждите от работна ръка на местните пазари на труда, че са допринесли за растежа в нови сектори и че са помогнали да се противодейства на застаряването на населението. В проучването се констатира, че мобилните граждани често са свръхквалифицирани за работните места, които заемат, и по-лошо платени, като в същото време не винаги се възползват от равен достъп до жилищно настаняване и образование.

Основните констатации в проучването са следните:

  • Гражданите на ЕС упражняват правото на свободно движение главно с цел да се възползват от възможностите за работа и средностатистически те са по-млади и в по-голяма степен икономически активни от местното население в градовете, участвали в проучването.
  • Притокът на по-млади граждани на ЕС в трудоспособна възраст в избраните градове допринася за преодоляването на демографските предизвикателства от застаряването на населението и намаляването на работната сила.
  • Освен това тези граждани допринасят за задоволяването на нуждите на трудовия пазар, като заемат предимно работни места, за които се изисква ниска квалификация (Торино и Хамбург), като допринасят за растежа на нови сектори (като ИКТ в Дъблин) или като подпомагат създаването на нови бизнес дейности (както е в Торино и Хамбург).

В проучването се очертават също така следните предизвикателства:

  • Вероятността от свръхквалифицирани работници е по-голяма при мобилните граждани, отколкото при работниците на приемната страна (да приемат работа, за която се изискват по-ниски квалификации), което може да доведе до загуба на умения и по този начин да се намалят потенциалните ползи от мобилността в рамките на ЕС.
  • В няколко случая между гражданите на приемната страна и мобилните граждани на ЕС се наблюдават разлики в заплащането (като мобилните граждани на ЕС често получават по-малко), въпреки че доказателствата за това са доста ограничени.
  • Мобилните граждани не винаги се възползват от същите възможности в сферата на жилищното настаняване и достъпа на децата до училище, въпреки че те работят и плащат данъци.

Контекст

Проучването беше представено на среща, провела се днес, с повече от 100 кметове и представители на местните органи от цяла Европа, които се събраха, за да обсъдят настоящите предизвикателства и възможности за свободното движение на граждани на ЕС в Европейския съюз.

За повече информация: Проучване: Оценка на въздействието на свободното движение на гражданите на ЕС на местно равнище: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

НОВИНИ ОТ БТПП
Отмяната на единната сметка обсъдиха работодатели и синдикати в Министерство на финансите
Министерството представи два варианта, свързани с решението на Конституционния съд за единната сметка Още
Представители на бизнеса и академичните среди се запознаха с иновативни решения за конкретни икономически отрасли
Те са насочени към ефективно използване на суровините и опазване на околната среда Още
Трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ ще генерира растеж и заетост
Сред очакваните ефекти са по-голям достъп до американските пазари на обществени поръчки, по-сигурна защита на европейските географски означения, опростяване на митническите формалности… Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старият бряст в Сливен представя България в конкурса Европейско дърво на годината 2014
Да подкрепим с гласа си Стария бряст в електронния конкурс Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът ни за трети страни се увеличава през 2013 г.
Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Руската федерация, Украйна, Гибралтар и Сърбия Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за стандартизация в сферата на електронното фактуриране при обществените поръчки
Целта е премахване на пазарните пречки пред търговията със стоки и услуги, произтичащи от съществуванeто на различни национални правила и стандарти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободно движение: Европейската комисия публикува проучване относно интеграцията на мобилни граждани на ЕС в шест града
Новодошлите са спомогнали да се отговори на нуждите от работна ръка, допринесли са за растежа в нови сектори и за преодоляването на демографските предизвикателства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH