Брой 246 (2252), 22-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с новоназначения посланик на България във Франция


Новоназначеният посланик на България във Франция Николай Милков посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

Той получи информация относно партньорските организации на Българската търговско-промишлена палата във Франция и се запозна с базите данни, които тя поддържа – Търговски регистър на българските компании, регистър на представителства на чужди фирми в страната, каталог с български продукти БГбаркод.

Симеонов договори с посланик Милков сътрудничество по отношение осигуряване на подкрепа за френски и български фирми, които търсят партньори в съответната страна, както и задълбочаване на връзките с бизнес организации във Франция.

БТПП работи с ръководителя на Службата по търговско-икономически въпроси в Париж Николай Теохаров, Френско-българската търговска палата и други заинтересовани организации и ще продължи да подпомага двустранните икономически отношения.

По информация от Министерството на икономиката през 2019 г. стокообменът между България и Франция е в размер на 2.139 млрд. евро, отбелязва ръст от 6.6% спрямо 2018 г. Износът към Франция е нараснал с 0.3% и е в размер на 1.130 млрд. евро. Вносът се е увеличил с 14.6% и е в размер на 1.009 млрд. евро. Салдото е положително (121 млн. евро). Франция заема 6-то място по отношение на износа и 12-то място по отношение на вноса.

В периода януари-юни 2020 г. стокообменът между България и Франция е в размер на 984.3 млн. евро, отбелязва спад от 9.6% спрямо същия период на 2019 г. Износът към Франция е спаднал с 4.2% и е в размер на 552.6 млн. евро. Вносът е намалял с 15.6% и е в размер на 431.7 млн. евро. Салдото е положително 120 млн. евро).

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Франция в България към 01.07.2020 г. са в размер на 1.2971 млрд. евро.

През 2019 г. потокът на преки чуждестранни инвестиции от Франция в България е отрицателен – извършени са нетни плащания в размер на 535 млн. евро.

През първото тримесечие на 2020 г. потокът френски инвестиции в България е положителен +42.1 млн. евро, а през второто +11.4 млн. евро.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП организира стажове за онлайн експортни специалисти
Приемащите фирми са от различни сектори на икономиката Още
Среща с новоназначения посланик на България във Франция
Партньорство за осигуряване на подкрепа за френски и български фирми Още
Успешно се изпълняват процедурите и проучванията по проект STRONG
Работи се по създаването на онлайн обучителна платформа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн пресконференция по проект „RESTART_4Danube”
Търговско-промишлена палата Враца и Община Враца - партньори по проекта Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Коледно послание на президента на Асоциацията на европейските търговски палати
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: С 3.5% нарастват разходите за труд през третото тримесечие на 2020 г., на годишна база
Най-висок ръст - в икономически сектор „Операции с недвижими имоти“ Още
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Насочен към преодоляването на значителните дисбаланси в преговорната позиция между доставчици и купувачи на селскостопански и хранителни продукти Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки
Общ модел за специалистите в областта на обществените поръчки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство