Брой 246 (2252), 22-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Успешно се изпълняват процедурите и проучванията по проект STRONG


Излезе втори брой на информационния бюлетин по проекта. В изданието е  публикувана информация за постигнатите резултати през първата година от изпълнението на проекта, финансиран по Програма „Социален диалог - достойни условия на труд“ в рамките на Норвежки финансов механизъм. Въпреки затруднената обстановка бяха проведени успешно три процедури за открит избор на изпълнител и бяха извършени проучвания на добри практики на тристранния диалог в ЕС и Норвегия (виж https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/strong/1-ResearchGP_resolution.pdf  и https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/strong/3-ResearchGP_social%20dialogue.pdf)

Разработен е и Наръчник „Доброволно решаване на спорове – преговори, медиация, помирение и арбитраж. Решаване на колективни трудови спорове“.

В момента се работи по създаването на онлайн обучителна платформа - първоначалната версия предстои да бъде публикувана и тествана. Платформата е насочена към работодатели, синдикати и заинтересовани страни и ще предоставя възможност за самообучение по теми като управление на конфликти, справяне със стреса и напрежението на работното място, добри практики за ефективна комуникация и водене на преговори. Уеб страницата на проекта е вече активна и ще бъде обогатена с допълнителна информация и материали в областта на социалния диалог.

---------
Проект
STRONG стартира в края на миналата година и се изпълнява от БТПП като водеща организация в партньорство с NHO, Конфедерация на работодателите в Норвегия и НББГ (Норвежко-българска бизнес група). Основната цел е подобряване на политиките в областта на социалния диалог в България на национално, регионално и местно равнище.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП организира стажове за онлайн експортни специалисти
Приемащите фирми са от различни сектори на икономиката Още
Среща с новоназначения посланик на България във Франция
Партньорство за осигуряване на подкрепа за френски и български фирми Още
Успешно се изпълняват процедурите и проучванията по проект STRONG
Работи се по създаването на онлайн обучителна платформа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн пресконференция по проект „RESTART_4Danube”
Търговско-промишлена палата Враца и Община Враца - партньори по проекта Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Коледно послание на президента на Асоциацията на европейските търговски палати
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: С 3.5% нарастват разходите за труд през третото тримесечие на 2020 г., на годишна база
Най-висок ръст - в икономически сектор „Операции с недвижими имоти“ Още
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Насочен към преодоляването на значителните дисбаланси в преговорната позиция между доставчици и купувачи на селскостопански и хранителни продукти Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки
Общ модел за специалистите в областта на обществените поръчки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство