Брой 246 (2252), 22-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Онлайн пресконференция по проект „RESTART_4Danube”
Търговско-промишлена палата Враца  и Община Враца проведоха онлайн пресконференция, по Проект: „RESTART_4Danube”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Interreg Danube Transnational Programme. Продължителността е три години (01.07.2020 – 31.12.2022), като се изпълнява от 25 партньора от 11 държави.

Целта на проекта е подобряване на транснационалното и институционалното сътрудничество, прилагане на иновативни публични политики, насочени главно към подкрепа на иновативни МСП в областта на творчески и креативни индустрии.

„RESTART_4Danube” е насочен към следните целеви групи: Местни, регионални и национални власти; Доставчици на обществени услуги; Университети и изследователски центрове; МСП в сферата на културните и творчески индустрии; Организации в подкрепа на бизнеса; както и към широката общественост.

Основни резултати от проекта: Обща стратегия за креативно възстановяване на градските райони от Дунавския регион; Набор от инструменти за креативно градско възстановяване; Разработване на пет Местни планове за действие в Крайова (Румъния), Риека (Хърватия), Марибор (Словения), Окръг Ваш (Унгария) и Враца (България); Пакет от споразумения за сътрудничество между МСП и институти за научноизследователска и развойна дейност.

Повече за проекта и за разработването на бъдещите Местни планове за действие, може да видите на следния линк:

https://us02web.zoom.us/rec/share/dFqDxZgeXRwHCecbVAg2kFRVKRpU_1FVwZ0QzbZPv0PY6cpTQmmbNCBddqTZQuC8.ir1cuTjkreL5HFQa

Моля, използвайте следната парола: 9=A&Q.?e

За допълнителна информация по проекта:
Мая Милова, ТПП-Враца, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org или
Елизабет Ангелова, Община Враца, на тел. 0879 665 244 или e-mail: eangelova1223@gmail.com

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП организира стажове за онлайн експортни специалисти
Приемащите фирми са от различни сектори на икономиката Още
Среща с новоназначения посланик на България във Франция
Партньорство за осигуряване на подкрепа за френски и български фирми Още
Успешно се изпълняват процедурите и проучванията по проект STRONG
Работи се по създаването на онлайн обучителна платформа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн пресконференция по проект „RESTART_4Danube”
Търговско-промишлена палата Враца и Община Враца - партньори по проекта Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Коледно послание на президента на Асоциацията на европейските търговски палати
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: С 3.5% нарастват разходите за труд през третото тримесечие на 2020 г., на годишна база
Най-висок ръст - в икономически сектор „Операции с недвижими имоти“ Още
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Насочен към преодоляването на значителните дисбаланси в преговорната позиция между доставчици и купувачи на селскостопански и хранителни продукти Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки
Общ модел за специалистите в областта на обществените поръчки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство