Брой 131 (2386), 13-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Продължава партньорството с Полската агенция за инвестиции и търговия


В рамките на бизнес форума на Инициативата „Три морета“ председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе работна среща с Кшищоф Дрънда, председател на Управителния съвет на Полската агенция за инвестиции и търговия. В срещата участва и инж. Кшищоф Владислав Пшилуцки, представител на полската агенция в България.

Симеонов запозна партньорите с ролята на търговско-промишлените палати в рамките на Инициативата „Три морета“, както и на национално ниво. Дрънда представи целите на своята организация, която освен да насърчава чужди инвеститори в Полша подпомага полските фирми да намират нови пазари. В тази област двете организации имат много допирни точки. Инж. Пшилуцки разясни, че отново в рамките на бизнес форума на Инициативата „Три морета“ е проведено събитие за свързване на български и полски компании, с участието на президента на Полша.

Бе договорено още по-задълбочено сътрудничество с цел умножаване на възможностите за двустранна търговия и инвестиции.

Има потенциал за надграждане на доброто икономическо партньорство в различни сфери – земеделие и производството на храни, индустриалното сътрудничество и отбранителната промишленост, както и при използването и модернизирането на железопътния пътнически и товарен транспорт.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава партньорството с Полската агенция за инвестиции и търговия
Обсъждане на възможностите за задълбочаване на контактите между български и полски компании Още
Южнокорейски фирми на посещение в БТПП
Представяне на възможностите за партньорство с България Още
Обучение на тема „Условия за наемане на работа в България“
21 юли 2021 г. от 10 часа, присъствено в сградата на БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нов проект на Търговско-промишлена камара – Пловдив: "FOODRUS – circular solutions for innovative food system"
За иновативна, споделена, кръгова система в областта на хранително-вкусовата промишленост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Промени, свързани с подготовката на докторанти в изпълнение на финансирани научноизследователски проекти Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Представяне на Центъра за върхови постижения в областта на горивните процеси (CoEC)
Разработване на модели, респективно софтуер за прецизна и адекватна симулация на процеса на горене Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Данъчно облагане: историческо глобално споразумение за по-справедливо данъчно облагане на многонационалните предприятия
Пълна реформа на международната система за корпоративно данъчно облагане Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Онлайн семинар за споделяне опита на Корейския научен комплекс
СТИВ - Сеул Още