Брой 131 (2386), 13-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НАУКА И ИНОВАЦИИ

Представяне на Центъра за върхови постижения в областта на горивните процеси (CoEC)


Основната задача на Центъра за върхови постижения в областта на горивните процеси (CoEC) е да се разработят  модели, респективно софтуер  за прецизна и адекватна симулация на процеса на горене на сместа в горивната камера на реактивните двигатели. Моделирането с използването на суперкомпютри с производителност над 50 милиона милиарда операции в секунда  многократно съкращава времето и разходите за инженерното проектиране на новото поколение реактивни двигатели. По този начин се намалява и броят на двигателите, които трябва да се тестват на стендовете.

Моделите, респективно приложният  софтуер, трябва да осигурят прецизен многофакторен анализ на процеса на горене като функция от съотношението въздух/гориво в различни режими, изследване на устойчивостта на пламъка с големи вихри,  връзката между тягата на двигателя и калоричността на различни горивни смеси, включително при използването на водород, за да се постигне намаляване на въглеродните емисии.

Проектът е адресиран към транспортната индустрия, двигателите с вътрешно горене, електроцентралите, в които има горивни процеси, компаниите, ангажирани с технологии, където има изгаряне на водород, както и тези, които провеждат изследвания или използват технологии, свързани с декарбонизацията, изчислителните процеси, свързани с горенето, високопроизводителни изчисления и др.

Подробностите тук

За повече информация, можете да посетите сайта на проекта https://coec-project.eu

За всяка друга информация, можете да се обръщате към екипа на Националния център за суперкомпютърни приложения, който е член на консорциума CoEC - E-mail: office@ncsa.bg


 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава партньорството с Полската агенция за инвестиции и търговия
Обсъждане на възможностите за задълбочаване на контактите между български и полски компании Още
Южнокорейски фирми на посещение в БТПП
Представяне на възможностите за партньорство с България Още
Обучение на тема „Условия за наемане на работа в България“
21 юли 2021 г. от 10 часа, присъствено в сградата на БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нов проект на Търговско-промишлена камара – Пловдив: "FOODRUS – circular solutions for innovative food system"
За иновативна, споделена, кръгова система в областта на хранително-вкусовата промишленост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Промени, свързани с подготовката на докторанти в изпълнение на финансирани научноизследователски проекти Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Представяне на Центъра за върхови постижения в областта на горивните процеси (CoEC)
Разработване на модели, респективно софтуер за прецизна и адекватна симулация на процеса на горене Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Данъчно облагане: историческо глобално споразумение за по-справедливо данъчно облагане на многонационалните предприятия
Пълна реформа на международната система за корпоративно данъчно облагане Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Онлайн семинар за споделяне опита на Корейския научен комплекс
СТИВ - Сеул Още