Брой 131 (2386), 13-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Онлайн семинар за споделяне опита на Корейския научен комплекс


Онлайн семинар организира Министерството на науката и ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) на Р. Корея, в сътрудничеството с  Корейската иновационна фондация за споделяне на опита на научния парк в Р. Корея. Целта е  споделянето на различни знания, свързани с развитието , основаването и експлоатацията на Корейския научен комплекс. Семинарът е адресиран към експерти от цял ​​свят, включително високопоставени служители, мениджъри на научни комплекси и учени. Семинари по тази инициатива са проведени вече 20 пъти, с участници от 70 държави, 237 организации и около 400 специалисти и учени (през 2020г. не бе проведен).

Участието би могло да подпомогне сътрудничеството на научните паркове по света.

Семинарът ще бъде проведен в два етапа и три часови зони. Първият етап ще се проведе втората половина на 2021 година и вторият – през първото полугодие на 2022г.

Приложение:

1. Покана

2. Формуляр за кандидатстване

3. Номинационно писмо

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава партньорството с Полската агенция за инвестиции и търговия
Обсъждане на възможностите за задълбочаване на контактите между български и полски компании Още
Южнокорейски фирми на посещение в БТПП
Представяне на възможностите за партньорство с България Още
Обучение на тема „Условия за наемане на работа в България“
21 юли 2021 г. от 10 часа, присъствено в сградата на БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нов проект на Търговско-промишлена камара – Пловдив: "FOODRUS – circular solutions for innovative food system"
За иновативна, споделена, кръгова система в областта на хранително-вкусовата промишленост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Промени, свързани с подготовката на докторанти в изпълнение на финансирани научноизследователски проекти Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Представяне на Центъра за върхови постижения в областта на горивните процеси (CoEC)
Разработване на модели, респективно софтуер за прецизна и адекватна симулация на процеса на горене Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Данъчно облагане: историческо глобално споразумение за по-справедливо данъчно облагане на многонационалните предприятия
Пълна реформа на международната система за корпоративно данъчно облагане Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Онлайн семинар за споделяне опита на Корейския научен комплекс
СТИВ - Сеул Още