Брой 131 (2386), 13-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Нов проект на Търговско-промишлена камара – Пловдив: "FOODRUS – circular solutions for innovative food system"


Екипът на  Търговско-промишлена камара – Пловдив е част от амбициозен и интересен проект за иновативна, споделена, кръгова система в областта на хранително-вкусовата промишленост за намаляване на отпадъка от хранителни продукти по цялата верига - "FOODRUS – circular solutions for innovative food system".

Пловдив ще бъде репликационен регион и ще се възползва от многобройните новоразработени инструменти за намаляване на хранителните отпадъци, генерирани от домакинствата и бизнеса.

Координиран от Университета в Деусто и включващ 29 партньори от 10 различни европейски държави, проектът FOODRUS има за цел да ограничи загубите на храни и отпадъците и да насърчи ефективното използване на ресурсите на всички етапи от веригата на стойността на хранителните продукти.

В брошурата на проекта можете да намерите най-важните аспекти, а за подробна информация за развитието на кампанията - да следите сайта на проекта www.foodrus.eu, страниците в LinkedIn  и Twitter. Също така и на сайта на Търговско-промишлена камара – Пловдив,  раздел за проекта. 

Проектът е финансиран по програма HORIZON 2020.

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава партньорството с Полската агенция за инвестиции и търговия
Обсъждане на възможностите за задълбочаване на контактите между български и полски компании Още
Южнокорейски фирми на посещение в БТПП
Представяне на възможностите за партньорство с България Още
Обучение на тема „Условия за наемане на работа в България“
21 юли 2021 г. от 10 часа, присъствено в сградата на БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нов проект на Търговско-промишлена камара – Пловдив: "FOODRUS – circular solutions for innovative food system"
За иновативна, споделена, кръгова система в областта на хранително-вкусовата промишленост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Промени, свързани с подготовката на докторанти в изпълнение на финансирани научноизследователски проекти Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Представяне на Центъра за върхови постижения в областта на горивните процеси (CoEC)
Разработване на модели, респективно софтуер за прецизна и адекватна симулация на процеса на горене Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Данъчно облагане: историческо глобално споразумение за по-справедливо данъчно облагане на многонационалните предприятия
Пълна реформа на международната система за корпоративно данъчно облагане Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Онлайн семинар за споделяне опита на Корейския научен комплекс
СТИВ - Сеул Още