Брой 131 (2386), 13-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Предложеният проект е съобразен с приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година и неговата основна цел е насочена към повишаване качеството и ефективността на висшето образование.

Законопроектът предлага основно две групи изменения и допълнения, свързани, първо, с осъществяването на съвместно обучение на студенти от две или повече български висши училища и, второ, с подготовката на докторанти в изпълнение на финансирани научноизследователски проекти. Останалите изменения и допълнения имат за цел преодоляването на идентифицирани във времето проблеми при прилагането на законови норми и внасяне на яснота по отношение на норми, които понастоящем позволяват различия при тълкуването.

Като резултат от прилагането на законопроекта се очаква висшите училища да разширят и ускорят взаимното си сътрудничество, като споделят общи ресурси и академичен капацитет за подготовката на кадри по специфични, но важни за икономиката и обществото мултидисциплинарни професии и области на знанието. Чрез подготовката на докторанти при изпълнението на научноизследователски проекти се очаква изграждането на по-подготвени за научна дейност млади изследователи, включително и във важни за икономиката и практиката области. С конкретизирането на определени разпоредби от Закона за развитието на академичния състав в Република България се очаква усъвършенстване на процедурите за академично израстване на научно-преподавателския състав във висшите училища и учените от научните организации

 

Дата на откриване:

12.7.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Образование

Дата на приключване:

11.8.2021 г.

Добави коментар

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължава партньорството с Полската агенция за инвестиции и търговия
Обсъждане на възможностите за задълбочаване на контактите между български и полски компании Още
Южнокорейски фирми на посещение в БТПП
Представяне на възможностите за партньорство с България Още
Обучение на тема „Условия за наемане на работа в България“
21 юли 2021 г. от 10 часа, присъствено в сградата на БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нов проект на Търговско-промишлена камара – Пловдив: "FOODRUS – circular solutions for innovative food system"
За иновативна, споделена, кръгова система в областта на хранително-вкусовата промишленост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Промени, свързани с подготовката на докторанти в изпълнение на финансирани научноизследователски проекти Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Представяне на Центъра за върхови постижения в областта на горивните процеси (CoEC)
Разработване на модели, респективно софтуер за прецизна и адекватна симулация на процеса на горене Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Данъчно облагане: историческо глобално споразумение за по-справедливо данъчно облагане на многонационалните предприятия
Пълна реформа на международната система за корпоративно данъчно облагане Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Онлайн семинар за споделяне опита на Корейския научен комплекс
СТИВ - Сеул Още