Брой 50 (2056), 12-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП изпълни целите и плановете си за 2019 г. в подкрепа на бизнеса
На 10 март се проведе редовно годишно заседание на Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата, който прие Отчета за дейността на Палатата за 2019  г., Годишния финансов отчет на БТПП за 2019 г., Становище по отчета на ИС на БТПП за 2019 г. и Отчет за дейността на КС през 2019 г.

За изпълнение на целите и задачите се утвърдиха Програмата за дейността на БТПП и План-сметка на Палатата за 2020 г.

За подобряване на условията за правене на бизнес в страната ни УС възложи на БТПП да усъвършенства своята дейност по набиране на предложения и сигнали за административни тежести и корупция, които да бъдат представяни на съответните органи за съдействие за тяхното разрешаване.

Програмата на БТПП за 2020 година е отворена и може да бъде актуализирана в съответствие с икономическата ситуация в страната, както и допълвана с идеи и предложения на членове и партньори на Палатата, фирми и браншови организации.

Документи за дейността на БТПП:

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2019 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програмата за дейността през тази година Още
Арбитражният съд при БТПП няма да разглежда дела, насрочени за открити съдебни заседания в периода от 11 до 31 март 2020 г., включително
Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Асоциация „Прозрачност без граници“
Партньорство в търсенето на най-добрите законодателни промени за защита и превенция от корупция Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите
Как китайските компании отговориха на предизвикателствата на коронавируса
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИСС предлага редица мерки за подкрепа на МСП
В областта на цифровизацията, регулаторната среда, квалификацията и преодоляването на недостига на кадри Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за ограничаване изменението на климата
Засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за индустриалните паркове
Конкретна политика, която отговаря на последните тенденции на индустриалното развитие Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство