Брой 50 (2056), 12-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

Как китайските компании отговориха на предизвикателствата на коронавируса


Thirawatana Phaisalratana/EyeEm/Getty Images

С разширяване разпространението на Covid-19 сред населението в Европа и САЩ компаниите се опитват да адаптират своята дейност в отговор на новите предизвикателства. В този случай, лесни решения няма, заради непредвидимостта на динамиката на заболеваемостта, липсата на подобен предишен опит и липсата на кратки и ясни инструкции от правителствата и международните организации.

Очевидно, ситуацията във всяка държава и регион е различна, но бизнесът може да се възползва от опита на други компании, които вече седмици наред се справят в условията на епидемия. Според анализа на данните за движение на хора и стоки, производство и доверие, Китай вече е в ранните стадии на икономическо съживяване. Въпреки че това възстановяване би могло да бъде временно, в случай на поява на нова вълна от местни инфекции, много китайски компании вече са отвъд кризата в етап на възстановяване и планиране след възстановителния период.

Въз основа на опита на авторите на статия, публикувана в Harvard Business Review /10.03.2020/, при оказване на съдействие на китайски компании с възстановителните им планове са изведени 12 урока или съвети за ръководители на компании. Със сигурност Китай  има своите специфики по отношение на различна политическа и административна система, както и социални навици, но повече от тези съвети са широко приложими.

 

1.   Гледайте в бъдещето и редовно обновявайте плановете си

2.  Използвайте адаптивен подход отдолу-нагоре за допълване на предприетите действия отгоре-надолу

3.  Проактивно изградете ясна и сигурна среда за служителите си

4.   Проявете гъвкавост при пренасочване на работната ръка към различни дейности

5.  Променете адекватно каналите си за продажба

6.   Използвайте социалните медии за координиране на служители и партньори

7.   Подгответе се за по-бързо възстановяване, отколкото очаквате

8.   Очаквайте различна скорост на възстановяване в различните икономически сектори

9.   Търсете възможности сред неуспехите

10.  Адаптирайте стратегията си за възстановяване спрямо региона, в който работите

11.  Бързо и иновативно отговаряйте на новите нужди

12.  Наблюдавайте и откривайте новоформирани навици на потребителите.

Всеки от горепосочените съвети е придружен с конкретни примери от китайски компании. Пълният текст на статията ще намерите тук

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2019 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програмата за дейността през тази година Още
Арбитражният съд при БТПП няма да разглежда дела, насрочени за открити съдебни заседания в периода от 11 до 31 март 2020 г., включително
Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Асоциация „Прозрачност без граници“
Партньорство в търсенето на най-добрите законодателни промени за защита и превенция от корупция Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите
Как китайските компании отговориха на предизвикателствата на коронавируса
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИСС предлага редица мерки за подкрепа на МСП
В областта на цифровизацията, регулаторната среда, квалификацията и преодоляването на недостига на кадри Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за ограничаване изменението на климата
Засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за индустриалните паркове
Конкретна политика, която отговаря на последните тенденции на индустриалното развитие Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство