Брой 50 (2056), 12-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Асоциация „Прозрачност без граници“


Калин Славов – председател на Асоциация „Прозрачност без граници“ и членове на асоциацията, посетиха БТПП и разговаряха с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Симеонов сподели усилията на БТПП за повишаване на обществената нетърпимост към нарушаването на нормалните търговски практики.

Договорено бе и разширяване на сътрудничеството и взаимното партньорство между Палатата и Асоциацията.

Калин Славов представи сериозните промени и новите регулации, които ще бъдат наложени, заради приетата от Европейския съюз през декември миналата година нова Директива за защита на сигнализиращите за нередности.

Приетите европейски регулации и законодателството ще засегнат на практика цялото общество и в правен, и в морално-етичен, и в икономически план.

Двете организации се договориха за съвместни действия с цел постигане на  максимална информираност за работодателите и предприемачите, както и партньорство в търсенето на най-добрите законодателни промени, които да бъдат балансирани между необходимостта от защита и превенция от корупцията и недопускането на лоши практики и прекомерни тежести за бизнеса.

Страните оцениха срещата като ползотворна и се договориха за обсъждане на бъдещи идеи и по-тясно партньорство.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2019 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програмата за дейността през тази година Още
Арбитражният съд при БТПП няма да разглежда дела, насрочени за открити съдебни заседания в периода от 11 до 31 март 2020 г., включително
Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Асоциация „Прозрачност без граници“
Партньорство в търсенето на най-добрите законодателни промени за защита и превенция от корупция Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите
Как китайските компании отговориха на предизвикателствата на коронавируса
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИСС предлага редица мерки за подкрепа на МСП
В областта на цифровизацията, регулаторната среда, квалификацията и преодоляването на недостига на кадри Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за ограничаване изменението на климата
Засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за индустриалните паркове
Конкретна политика, която отговаря на последните тенденции на индустриалното развитие Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство