Брой 50 (2056), 12-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09

e-mailirelations@bcci.bg

12.03.20.01 BC КОРЕЯ
Компания от Корея желае да установи бизнес контакти с български фирми. Компанията Korea Telecom (КТ) е най-големият телеком в Република Корея, предлагащ мрежови технологии, технологии за зелена енергия, за сигурност и безопасност, медийни технологии, технологии за подобрение и улеснение живота на хората. Корейската компания има интерес от сътрудничество с българска фирма, която може да бъде от всяка от подобластите, в които компанията работи.
За контакти и допълнителни въпроси:
г-жа Даниела Петрова, Ръководител СТИВ-Сеул
Тел.: 0082 10 4103 7017
Е-mail: stiv.seoul@gmail.com

 

12.03.20.02 BC ПОЛША
Фирма от Полша търси контакти с български доставчици. Фирмата се интересува от български компании, доставчици на морско оборудване. Компанията предлага договорни условия за настоящи нужди и бъдещи дългосрочни периоди на доставка. Има е-mail.

 

12.03.20.03 BC СЪРБИЯ
Компания от Сърбия търси български доставчици. Фирмата е водещ производител на козметични продукти повече от 25 години. Продуктите на компанията успешно се продават в Сърбия и страните от бивша Югославия. Фирмата използва около 1500 000 броя годишно различни по обем опаковки за продуктите си. Желае да установи контакт с български производители с капацитет на производство на опаковки за козметични продукти, достатъчен в годишен размер за нуждите на компанията. Има е-mail, URL.

 

12.03.20.04 BC РУМЪНИЯ
Румънска компания, лидер в региона по проектиране и производство на металорежещи машини, търси български партньори. Фирмата произвежда металорежещи машини, вертикални стругове, хоризонтални пробивни фрези, резервни части, оборудване за производство на гуми и други. Компанията търси поддоставчици в България за производство на отливки, струговани части, заготовки и други. Има е-mail, URL.

 

12.03.20.05 BC ИНДИЯ
Индийска компания, производител на мъжки облекла, търси контакти със заинтересовани вносители. Фирмата произвежда основно облекла за свободното време. Желае да се свърже с вносители, търговци на едро и дистрибутори. Има е-mail, URL.

------------------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBANBG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК
За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mailirelations@bcci.bg

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2019 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програмата за дейността през тази година Още
Арбитражният съд при БТПП няма да разглежда дела, насрочени за открити съдебни заседания в периода от 11 до 31 март 2020 г., включително
Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Асоциация „Прозрачност без граници“
Партньорство в търсенето на най-добрите законодателни промени за защита и превенция от корупция Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите
Как китайските компании отговориха на предизвикателствата на коронавируса
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИСС предлага редица мерки за подкрепа на МСП
В областта на цифровизацията, регулаторната среда, квалификацията и преодоляването на недостига на кадри Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за ограничаване изменението на климата
Засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за индустриалните паркове
Конкретна политика, която отговаря на последните тенденции на индустриалното развитие Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство