Назад

Автоматизацията в българската индустрия – резултатите от годишната анкета на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация


От Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА/PARA) ежегодно провеждат свое проучване за нивото на автоматизация в българската индустрия и плановете на предприятията, свързани с автоматизацията.

В някои направления отговорите на предприятията през настоящата година се различават съществено от тези през изминалата. Това е обяснимо, тъй като през изминалата година доминираха темите за затворени сектори, намалено потребление и свити производства, но през 2021 г. водещи в индустриалната тематика вече са ускореното внедряване на роботи, недостигът на чипове, инициативите за производство на батерии, както и напредъкът в индустриалната автоматизация.

Какъв тип автоматизация

В предишни анкети по-голямата част от българските предприятия бяха заявили желание да инвестират в дискретна автоматизация на производството. През тази година обаче, софтуерната автоматизация на процесите е водеща, като 50% от анкетираните предприятия са заявили желание да вложат в такава. По 25% от анкетираните предприятия желаят да инвестират в дискретна автоматизация на производството или комбинация от дискретна и софтуерна автоматизация.

Коя дейност е най-желана за автоматизация

Традиционно най-желаната дейност за автоматизация сред анкетираните предприятия от PARA е производството. Тази година тенденцията се променя, като събиране и обработване на данни е топ отговор с 58% от предприятията са изявили желание да автоматизират тази дейност. Този отговор загатва за изграждане на производствена инфраструктура в българската индустрия, която генерира все повече данни. Останалите желани дейности за автоматизация са както следва:

Администрация – 50%

Производство – 46%

Контрол на качеството – 29%

Логистика – 25%

Разработка на продукта и развойна дейност – 25%

Опаковъчна дейност – 25%

Маркетинг и продажби – 21%

Бюджети за автоматизация

Основният размер на бюджета за автоматизация сред анкетираните предприятия е до 100 хил. лв., като 46% от предприятията са посочили този размер. Останалото разпределение е както следва:

Между 100 и 300 хил. лв. – 21%

Над 1 млн. лв. – 13%

Между 300 и 500 хил. лв. –  8%

Също, 13% от анкетираните предприятия са заявили, че нямат заделен бюджет за автоматизация.

Мотиви за автоматизация

Променят се и мотивите за автоматизация, досега водещ мотив сред анкетираните предприятия за инвестиции в автоматизация беше увеличаването на производството. През настоящата година водещият мотив е друг – оптимизация на разходи с 58%, като с 54% следва интеграция на процесите, с 50% – повишаване на качеството, с 42% увеличаване на производството и с 38% – липса на работна ръка.

Какъв тип роботи биха помогнали

При въпросът „Какъв тип роботи биха помогнали на производството ви?“, водещ отговор са роботите за монтаж на компоненти с 33% от анкетираните предприятия. Останалите отговори са близки, тъй като голяма част от предприятията желаят да инвестират в няколко вида роботи едновременно:

Роботи за инспекция – 25%

Колаборативни роботи – 21%

За заварки – 21%

За зареждане/ пълнеж – 21%

За нанасяне на покрития – 17%

Заключение

Данните сочат, че най-желаната автоматизация е софтуерната, най-масовият бюджет за автоматизация у нас е до 100,000 лв., най-желаната дейност за автоматизация са събирането и обработването на данни, а основният мотив за автоматизация са оптимизация на разходи и интеграция на процесите. Тези отговори са логически свързани помежду си. От тях можем да заключим, че през следващата година българските предприятия ще се концентрират върху изграждането на дигитални активи – такива могат да варират от създаването на дигитални близнаци и симулиране на производствените процеси, системи за контрол на качеството и проследяване на производството, RPA решения, въвеждане на облачни технологии, интернет на нещата до големи масиви данни и други цифрови решения.