Назад

Уебинар на тема „Финансови престъпления: Адаптиране на стратегията за управление на риска според променящата се среда“


Специализираната комисия „Банково и застрахователно дело“ към Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира уебинар на тема „Финансови престъпления: Адаптиране на стратегията за управление на риска според променящата се среда“, който се състоя на 6 октомври 2021 г.

Модератор на събитието бе Христо Шарков, съпредседател на специализираната комисия. „Управлението на риска от измами и финансови престъпления трябва да е приоритет на всяка една компания“, посочи той.

Лектори на уебинара бяха Юлиян Михов, директор „Бизнес развитие“ PwC Югоизточна Европа и Жени Рашева, експерт по финансови престъпления, ПрайсуотърхаусКупърс Одит.

Г-жа Рашева говори по темата „Финансови престъпления: Тенденции в индустрията и горещи теми“, посочвайки основни предизвикателства, пред които компаниите от финансовия сектор са изправени.

„От една страна компаниите от финансовия сектор трябва да отговорят на засилени регулаторни изисквания , от друга да поддържат клиента удовлетворен, но и от трета трябва да са в крак с иновациите и това какво прави конкуренцията“, отбеляза тя.

Европейските регулатори стават все по-активни, а пандемията налага бързи реакции от страна на банките и застрахователите, затова как да се адаптират продуктите и услугите към променящите се изисквания на клиентите, посочи още г-жа Рашева.

Тя допълни, че при утвърдилото се „ново реално“ оперираме дигитално повече от всякога, но това крие и рискове, като открои увеличеното онлайн потребление и свързаните с това рискове, тенденцията към растеж на измами чрез оторизирани плащания, както и нови „Covid-19 схеми“. Тя посочи, че в тази връзка е важно повишаването нивото на информираност на клиента.

В рамките на презентацията засегнато бе фокусирането върху ефикасността на процесите.

Освен предизвикателства, бяха посочени и примери какви услуги, насочени към подкрепа в FC сферите, оказва компанията.

По темата за регулаторни развития г-жа Рапева, посочи, че са налице промени във фокуса на европейските регулатори, които обръщат внимание на теми, които традиционно не са били разглеждани от регулаторна гледна точка като измамите и FC технологиите. Разгледани бяха Директивата за платежните услуги (PSD2), пример от Румънска национална банка и Унгарска национална банка.

Г-н Михов направи преглед на основни разпоредби на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза – ново регулаторно предизвикателство за финансовия сектор, които имат пряко значение и за компаниите от България. Той говори за теоретичната й рамка на директивата, нейното  приложното поле, изисквания и значение, както и ключови етапи във въвеждането и прилагането на система за оповестяване на нарушения на законите

Той посочи, че шест държави са предприели стъпки към нейното транспониране в националното си законодателство, като Чехия и Румъния, сред които например са в напреднал статии по приемане на своите вътрешни законодателства в тази сфера.

Г-жа Рашева засегна теми като Оценка на риска, роли и отговорности, FC технологиите,и добри практики за адаптиране на стратегиятата за управление на риска от измами и финансови престъпления.

Запис от уебинара може да намерите на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=rwCNMmIDTN8