Назад

Почетна диплома на БТПП за посланика на Алжир в България


Латифа Беназза, извънреден и пълномощен посланик на Алжир в София, посети Българската търговско-промишлена палата в края на своя мандат в страната ни и разговаря с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Председателят благодари за успешното и активно сътрудничество, като й връчи почетна диплома за успешната шестгодишна съвместна работа с БТПП и за приноса й в развитието на икономическото сътрудничество между България и Алжир.

Посланик Беназза представи новия съветник по външните работи към посолството Брахим Ленмар. По време на разговора бяха дискутирани различни аспекти на двустранните търговско – икономически отношения.