Брой 222 (227), 14-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

БФА: Продължават действията на институциите и енергийните монополи срещу производителите на електрическа енергия от ВЕИ


Днес Българската фотоволтаична асоциация (БФА) даде пресконференция в Пресклуба на БТА - София. Сдружението информира за проблемите в областта на ВЕИ, като акцентира на следните теми:

  • Натиск на електроразпределителните дружества (ЕРД) върху производителите на електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
  • Нарушаване принципите на конкурентноспособност от страна на ЕРД и дружествата крайни снабдители на електроенергия;
  • Незаконна държавна помощ за ЕРД и крайните снабдители чрез цената за достъп на ВЕИ до електрическата мрежа.

БФА алармира, че продължават действията на институциите и енергийните монополи срещу производителите на електрическа енергия от ВЕИ.

В изявлението на Асоциацията се казва:

„Въпреки че предлаганите договори противоречат на законовите разпоредби, ЕРД настояват подписването с предупреждението, че централи без договори ще бъдат с изключвани от мрежата. Така производителите се принуждават да станат съучастници на ЕРД в реализирането на поредната незаконосъобразна дейност в сектора на възобновяемата енергетика или техните централи да бъдат изключвани.

Междувременно, енергийната комисия в парламента прие нормативни изменения, с които ще узакони дискриминационната цена за достъп до мрежата за ВЕИ производители. Промените бяха внесени под формата на заключителни разпоредби за изменение на напълно несвързания с темата Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната. За да бъдат приети бързо, текстовете бяха вкарани директно за второ четене. Измененията ще дадат право на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ежегодно да определя цени за достъп, а на ЕРД - да прехвърлят събираните средства към дружествата крайни снабдители. Описаното действие се нарича „кръстосано субсидиране” и е изрично забранено от европейските директиви, които са задължителни за България.

Напомняме, че на 14 септември Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определи „на тъмно”, без обществена дискусия и само за един ден - цени за достъп до преносната и разпределителните електрически мрежи за производители на електроенергия от ВЕИ. Въведените цени бяха мотивирани с увеличените разходи за управление на мрежата заради ВЕИ, но всъщност представляват нерегламентирано редуциране на изкупните цени на произведения ток от такива инсталации. Таксата за достъп е в размер на до 39% от приходите на ВЕИ производителите и се дължи на ЕРД, което изправя тях пред сериозни затруднения и опасност от фалити, поради невъзможност да обслужват своите кредити.

Законодателните промени се очаква да бъдат гласувани окончателно в пленарна зала в съвсем кратки срокове и така да потвърдят линията на управляващите за приемане на спорни регулации при непрозрачни процедури и без обсъждане със заинтересованите страни. Всичко това се случва, докато Европейската комисия открива процедури за проверка на енергийната нормативна рамка на България и нейното съответствие с директивите на Европейския съюз.”

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществено обсъждане на хода на преговорите по проекта “Южен поток” и сключването на новия газов договор
Бизнесът очаква след подписване на новия газов договор да има предвидимост и по-точно планиране на разходите в средносрочен и дългосрочен план Още
Покана за участие в кръгла маса по проект „RECULTIVATUR“
Ще бъде представено развитието на религиозния туризъм у нас - препоръки за създаване на модел на нови туристически продукти и услуги Още
Новоназначеният посланик на Грузия посети БТПП
Посланикът отбеляза по-важните сектори на двустранното сътрудничество - хидро енергетика, туризъм, изграждане на инфраструктура Още
Партньорство с Молдова в областта на търговския арбитраж
БТПП предава своя опит и авангардни арбитражни практики на палатите - партньори Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Бургаската палата активизира връзките с фирми от региона
Проведе се среща с бизнеса от Карнобат и Сунгурларе Още
Екипът на Търговско-промишлена камара – Пловдив се срещна с Клуб на младия предприемач към Професионална гимназия по битова техника
Представен бе проектът Q-Placements Network - „Мрежа за насърчаване провеждането на стаж в чужбина" Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БФА: Продължават действията на институциите и енергийните монополи срещу производителите на електрическа енергия от ВЕИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проекти за обмен на ноу-хау от Централноeвропейската инициатива
Ще се финансират съвместни проекти с Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Жените в управителните съвети: Комисията предлага постигане на представителство от 40 %
Целта е да се премахнат пречките при достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия Още
ЕС отпуска 27 млн. евро за популяризиране на европейски (вкл. български) селскостопански продукти
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN