Брой 222 (227), 14-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Стартира набирането на проекти за обмен на ноу-хау от Централноeвропейската инициатива


Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) стартира процедура по набиране на проектни предложения по Програма за обмяна на ноу-хау (КЕР) 2013 г. със съдействието на Австрийското правителство и със средства на Австрийската агенция за развитие.

Програмата за обмен на ноу-хау ще финансира съвместни проекти между държави-членки на ЕС от ЦЕИ и държави извън ЕС от ЦЕИ. Целта е да се обменят опит и добри практики в приоритетните области от държавите-членки на ЕС, в т.ч. България към държавите извън ЕС в рамките на ЦЕИ - Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия.

Приоритетните области са:

  • Европейска интеграция, изграждане на капацитет и пазарна икономика;
  • Планиране и развитие на инфраструктурата;
  • Земеделие, енергетика и околна среда.

Програмата е насочена към обществените и частни институции, международни и неправителствени организации, национални, регионални и местни власти, образователни и изследователски институции, организации в областта на околната среда, публично-частното партньорство и др.

Програмата за обмяна на ноу-хау „Австрия 2013” е с общ бюджет 100 000 евро, като размерът на съфинасирането е до 50% от стойността на проекта, но не повече от 40 000 евро.

Крайният срок за представяне на проектите в ЦЕИ е 28 декември 2012 г. Проектните предложения се представят по електронен път в Секретариата на ЦЕИ и с копие до Националните координатори по ЦЕИ.

Подробна информация за условията и формулярите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на ЦЕИ.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществено обсъждане на хода на преговорите по проекта “Южен поток” и сключването на новия газов договор
Бизнесът очаква след подписване на новия газов договор да има предвидимост и по-точно планиране на разходите в средносрочен и дългосрочен план Още
Покана за участие в кръгла маса по проект „RECULTIVATUR“
Ще бъде представено развитието на религиозния туризъм у нас - препоръки за създаване на модел на нови туристически продукти и услуги Още
Новоназначеният посланик на Грузия посети БТПП
Посланикът отбеляза по-важните сектори на двустранното сътрудничество - хидро енергетика, туризъм, изграждане на инфраструктура Още
Партньорство с Молдова в областта на търговския арбитраж
БТПП предава своя опит и авангардни арбитражни практики на палатите - партньори Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Бургаската палата активизира връзките с фирми от региона
Проведе се среща с бизнеса от Карнобат и Сунгурларе Още
Екипът на Търговско-промишлена камара – Пловдив се срещна с Клуб на младия предприемач към Професионална гимназия по битова техника
Представен бе проектът Q-Placements Network - „Мрежа за насърчаване провеждането на стаж в чужбина" Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БФА: Продължават действията на институциите и енергийните монополи срещу производителите на електрическа енергия от ВЕИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проекти за обмен на ноу-хау от Централноeвропейската инициатива
Ще се финансират съвместни проекти с Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Жените в управителните съвети: Комисията предлага постигане на представителство от 40 %
Целта е да се премахнат пречките при достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия Още
ЕС отпуска 27 млн. евро за популяризиране на европейски (вкл. български) селскостопански продукти
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN