Брой 222 (227), 14-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС отпуска 27 млн. евро за популяризиране на европейски (вкл. български) селскостопански продукти


Европейската комисия одобри последния транш по 14 програми за популяризиране на селскостопанските продукти в Европейския съюз и в трети страни.  Общият бюджет за тригодишните програми възлиза на 53,86 милиона евро, като 27,15 милиона от тях ще бъдат предоставени от ЕС. Подбраните програми обхващат пресни и преработени плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, ЗНП (защитени наименования за произход), ЗГУ (защитени географски указания) и ХТСХ (храни с традиционно специфичен характер), зехтин, биологични продукти, цветарски продукти и месо.

По схемата за информиране и популяризиране до средата на месец юни 2012 г. службите на Комисията получиха 34 програми, ориентирани към  вътрешния пазар и трети страни, които бяха част от втората вълна за представяне на програми.  След процедурата за оценка бяха подбрани 14 програми за съфинансиране, от които 10 са ориентирани към вътрешния пазар и 4 — към трети страни. Две от избраните програми бяха предложени от повече от една държава членка, а тези, касаещи трети страни, са насочени към пазарите в Русия, Китай, Северна и Латинска Америка, Норвегия, Япония и Югоизточна Азия.

Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществено обсъждане на хода на преговорите по проекта “Южен поток” и сключването на новия газов договор
Бизнесът очаква след подписване на новия газов договор да има предвидимост и по-точно планиране на разходите в средносрочен и дългосрочен план Още
Покана за участие в кръгла маса по проект „RECULTIVATUR“
Ще бъде представено развитието на религиозния туризъм у нас - препоръки за създаване на модел на нови туристически продукти и услуги Още
Новоназначеният посланик на Грузия посети БТПП
Посланикът отбеляза по-важните сектори на двустранното сътрудничество - хидро енергетика, туризъм, изграждане на инфраструктура Още
Партньорство с Молдова в областта на търговския арбитраж
БТПП предава своя опит и авангардни арбитражни практики на палатите - партньори Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Бургаската палата активизира връзките с фирми от региона
Проведе се среща с бизнеса от Карнобат и Сунгурларе Още
Екипът на Търговско-промишлена камара – Пловдив се срещна с Клуб на младия предприемач към Професионална гимназия по битова техника
Представен бе проектът Q-Placements Network - „Мрежа за насърчаване провеждането на стаж в чужбина" Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БФА: Продължават действията на институциите и енергийните монополи срещу производителите на електрическа енергия от ВЕИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проекти за обмен на ноу-хау от Централноeвропейската инициатива
Ще се финансират съвместни проекти с Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Жените в управителните съвети: Комисията предлага постигане на представителство от 40 %
Целта е да се премахнат пречките при достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия Още
ЕС отпуска 27 млн. евро за популяризиране на европейски (вкл. български) селскостопански продукти
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN