Брой 222 (227), 14-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обществено обсъждане на хода на преговорите по проекта “Южен поток” и сключването на новия газов договор


Вчера, 13 ноември се проведе извънредно заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност*. Заседанието беше ръководено от Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, като участваха представители на работодателски организации и на големи промишлени предприятия. На заседанието БТПП беше представена от Васил Тодоров – главен секретар на Палатата.

На Консултативния съвет беше представена информация за хода на преговорите по проекта „Южен поток“ и сключването на новия газов договор. Министър Добрев уточни, че, проектът за изграждане на „Южен поток” на българска територия не предвижда страната ни да се обвързва с корпоративни и държавни гаранции.

По отношение на преговорите за сключването на нов договор за доставка на природен газ беше посочено, че продължава обсъждането все още на най-важната част – цената. Очакванията на министерството са да бъде договорена по-голяма отстъпка от получените 11% намаление, които се използват като изходна база при преговорите. Новият договор ще бъде за срок от 6 години.

По време на заседанието се дискутираха очакванията на бизнеса  регулаторният орган да определи цена на природния газ с по-значителна отстъпка, в случай че такава бъде договорена - за разлика от ситуацията при последното определяне на цените, когато ДКЕВР при договорена отстъпка от цената на природния газ с 11% намали цената за крайните потребители с 0,67% - с цел положителната разлика от 70 млн. долара да отиде за покриване на загубите на обществения доставчик. В тази връзка от страна на БТПП беше уточнено, че вместо да се ощетява бизнеса, който поема в този случай загубите на обществения доставчик, генерирани от несъбрани вземания от клиенти – е необходимо да се използват работещи инструменти за преодоляване на междуфирмената задлъжнялост – каквато е арбитражната клауза.

Васил Тодоров посочи, че с приключване на преговорите по подписване на новия газов договор, се очаква като резултат да има предвидимост и възможност за по-точно планиране на разходите на бизнеса в средносрочен и дългосрочен план.

--------------------
* Консултативният съвет е към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и обсъжда теми, свързани с подготовката на нова индустриална политика, устойчиво развитие на енергийната инфраструктура, стимули за насърчаване на енергийната ефективност, повишаване на конкурентоспособността в енергетиката.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществено обсъждане на хода на преговорите по проекта “Южен поток” и сключването на новия газов договор
Бизнесът очаква след подписване на новия газов договор да има предвидимост и по-точно планиране на разходите в средносрочен и дългосрочен план Още
Покана за участие в кръгла маса по проект „RECULTIVATUR“
Ще бъде представено развитието на религиозния туризъм у нас - препоръки за създаване на модел на нови туристически продукти и услуги Още
Новоназначеният посланик на Грузия посети БТПП
Посланикът отбеляза по-важните сектори на двустранното сътрудничество - хидро енергетика, туризъм, изграждане на инфраструктура Още
Партньорство с Молдова в областта на търговския арбитраж
БТПП предава своя опит и авангардни арбитражни практики на палатите - партньори Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Бургаската палата активизира връзките с фирми от региона
Проведе се среща с бизнеса от Карнобат и Сунгурларе Още
Екипът на Търговско-промишлена камара – Пловдив се срещна с Клуб на младия предприемач към Професионална гимназия по битова техника
Представен бе проектът Q-Placements Network - „Мрежа за насърчаване провеждането на стаж в чужбина" Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БФА: Продължават действията на институциите и енергийните монополи срещу производителите на електрическа енергия от ВЕИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проекти за обмен на ноу-хау от Централноeвропейската инициатива
Ще се финансират съвместни проекти с Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Жените в управителните съвети: Комисията предлага постигане на представителство от 40 %
Целта е да се премахнат пречките при достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия Още
ЕС отпуска 27 млн. евро за популяризиране на европейски (вкл. български) селскостопански продукти
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN