Брой 222 (227), 14-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Жените в управителните съвети: Комисията предлага постигане на представителство от 40 %


Днес Европейската комисия предприе действия, за да премахне стъкления таван, който продължава да препречва достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия. Комисията предложи законодателство, чиято цел е по-слабо представеният пол да заема 40 % от длъжностите с неизпълнителни правомощия в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова търговия, с изключение на малките и средните предприятия.

Понастоящем управителните съвети са доминирани от един пол: 85% от членовете на управителни съвети без изпълнителни правомощия и 91,1% от тези с изпълнителни правомощия са мъже, докато жените представляват съответно 15 % и 8,9 %.

Снимка: Thinkstock/ Guliver

Въпреки бурния обществен дебат и някои доброволни инициативи, предприети на национално и европейско равнище, през последните години положението не се е променило значително: от 2003 г. насам е отчетено допълнително средно увеличение на броя на жените в управителните съвети от само 0,6 процентни пункта годишно.

По тази причина днес Комисията предлага законодателство на ЕС, чиято цел е да ускори напредъка към постигането на по-добър баланс между двата пола в управителните съвети на европейските предприятия. Предложението бе представено съвместно от заместник-председателите на Европейската комисия Вивиан Рединг (правосъдие, основни права и гражданство), Антонио Таяни (промишленост и предприемачество), Хоакин Алмуния (конкуренция), Оли Рен (икономически, парични въпроси и евро), комисар Мишел Барние (вътрешен пазар и услуги) и комисар Ласло Андор, (заетост, социални въпроси и социално приобщаване).

Днес Комисията отговоря на призивите на Европейския парламент, който нееднократно и с голямо мнозинство призова за въвеждането на законодателство относно равенството между жените и мъжете в ръководството на дружествата, по-специално в своите резолюции от 6 юли 2011 г. и 13 март 2012 г.

С предложената директива се поставя целта 40 % от директорите без изпълнителни правомощия в предприятия, чиито акции се търгуват на фондовите борси, да бъдат от по-слабо представения пол. От дружествата, в които делът на по-слабо представения пол сред директорите без изпълнителни правомощия е по-малък (под 40%), ще се изисква да назначават на тези длъжности кандидати въз основа на сравнителен анализ на техните квалификации, като прилагат ясни, неутрални от гледна точка на пола и еднозначни критерии. При еднакви квалификации предимство ще се дава на по-слабо представения пол. По този начин до 2020 г. следва да бъде постигната целта минимум 40 % от длъжностите без изпълнителни правомощия да бъдат заемани от по-слабо представения пол. Тази цел важи за дружествата, допуснати до борсова търговия, докато за публичните предприятия, върху които публичните органи упражняват доминиращо влияние, този срок ще е с две години по-кратък — до 2018 г. Очаква се предложението да се прилага за около 5 000 предприятия в Европейския съюз, допуснати до борсова търговия. Тази цел не важи за малките и средните предприятия (с по-малко от 250 души персонал и годишен оборот в света под 50 млн. EUR) или за дружествата, чиито акции не се търгуват на фондовите борси.

Повече по темата ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Обществено обсъждане на хода на преговорите по проекта “Южен поток” и сключването на новия газов договор
Бизнесът очаква след подписване на новия газов договор да има предвидимост и по-точно планиране на разходите в средносрочен и дългосрочен план Още
Покана за участие в кръгла маса по проект „RECULTIVATUR“
Ще бъде представено развитието на религиозния туризъм у нас - препоръки за създаване на модел на нови туристически продукти и услуги Още
Новоназначеният посланик на Грузия посети БТПП
Посланикът отбеляза по-важните сектори на двустранното сътрудничество - хидро енергетика, туризъм, изграждане на инфраструктура Още
Партньорство с Молдова в областта на търговския арбитраж
БТПП предава своя опит и авангардни арбитражни практики на палатите - партньори Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Бургаската палата активизира връзките с фирми от региона
Проведе се среща с бизнеса от Карнобат и Сунгурларе Още
Екипът на Търговско-промишлена камара – Пловдив се срещна с Клуб на младия предприемач към Професионална гимназия по битова техника
Представен бе проектът Q-Placements Network - „Мрежа за насърчаване провеждането на стаж в чужбина" Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БФА: Продължават действията на институциите и енергийните монополи срещу производителите на електрическа енергия от ВЕИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проекти за обмен на ноу-хау от Централноeвропейската инициатива
Ще се финансират съвместни проекти с Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Черна гора и Сърбия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Жените в управителните съвети: Комисията предлага постигане на представителство от 40 %
Целта е да се премахнат пречките при достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия Още
ЕС отпуска 27 млн. евро за популяризиране на европейски (вкл. български) селскостопански продукти
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN