Брой 141 (2147), 24-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Покана за курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, енергийна стойност на храните"


2 – 4 септември 2020 г., гр. София, Дом на техниката

Цел на курса:  Представяне на най-новите изисквания за Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти, определяне на енергийната стойност  и Запознаване на участниците с  НАССР системата,  одитирането й, управлението на документи. Представяне на стандарта   FSSC 22000/ISO 22002 (Food Safety System Certification).

ТЕМИ:

•     Основни принципи на НАССР системата – разработване, въвеждане и одитиране. Основни изисквания  на Codex Alimentarius

• Вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните  –  по изискванията на FSSC 22000/ISO 22002 (Food Safety System Certification),  Общи принципи и прилагане на законодателството (R – 178/2002) на ЕС в областта за осигуряване на проследимост на храните

• Етикетирането на храните – подробно разясняване на изискванията на новия Регламент 1169/2011 за Етикетирането на хранителни продукти. Съставяне на етикети и практически упражнения с Дискусия по темата.

• Нормативни изисквания за определяне енергийната стойност на храните – практически упражнения.

Пълната информация ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Участвайте в мастър клас за млади предприемачи и стартиращи фирми
Онлайн формат, 1 - 4 август 2020 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе работна среща, насочена към развитието на дуалното обучение
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, енергийна стойност на храните"
2 – 4 септември 2020 г., гр. София, Дом на техниката Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Актуализиране на възнаграждението за нощен труд, обнародвано днес в Държавен вестник
В сила от 1 януари 2021 г. Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Покана за идентифициране на заинтересовани страни в областта на водородния сектор
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 1 септември организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започва обществена консултация относно преразгледаните насоки за регионална държавна помощ
Заинтересованите страни могат да участват в консултацията до 30 септември 2020 г. Още