Брой 141 (2147), 24-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

В Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе работна среща, насочена към развитието на дуалното обучениеВ Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе работна среща за развитие на дуалното обучение в Област Стара Загора. На нея присъстваха представители на Регионално управление на образованието - Стара Загора, директори на професионални гимназии и представители на фирми, работещи или планиращи да работят с дуално обучение.

Председателят на Палатата Олег Стоилов обърна внимание на добрите резултати, постигнати в прилагането на дуалното обучение в професионалните гимназии на област Стара Загора. Напомни също, че Палатата беше отличена като водеща при приключването на проект ДОМИНО, част от проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Олег Стоилов отбеляза, че това се дължи до голяма степен на създаденото ефективно и устойчиво партньорство между всички заинтересовани страни - представители на образованието, бизнеса, институциите, местните и регионалните власти, което е предпоставка за бъдещото му успешно развитие. Г-н Стоилов представи писмо до работодателските организации от Министерството на образованието и науката за създаване на национална информационна база с данни на работодатели, които отговарят на условията за включване с конкретна информация в дуалната система.

Татяна Димитрова, директор на РУО Стара Загора, потвърди значението на партньорството за развитието на дуалното обучение и  на професионалното образование като цяло в областта и заедно с Галина Вангелова представи проекта Подкрепа на дуалната система на обучение в България.

В последвалата дискусия взеха участие всички присъстващи, като споделиха своите добри практики и направиха препоръки. В заключение те се обединиха около оценката за ползите от дуалното обучение за развитието на Стара Загора, региона и страната и декларираха, че ще продължат активно да работят в този формат.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Участвайте в мастър клас за млади предприемачи и стартиращи фирми
Онлайн формат, 1 - 4 август 2020 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе работна среща, насочена към развитието на дуалното обучение
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, енергийна стойност на храните"
2 – 4 септември 2020 г., гр. София, Дом на техниката Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Актуализиране на възнаграждението за нощен труд, обнародвано днес в Държавен вестник
В сила от 1 януари 2021 г. Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Покана за идентифициране на заинтересовани страни в областта на водородния сектор
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 1 септември организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започва обществена консултация относно преразгледаните насоки за регионална държавна помощ
Заинтересованите страни могат да участват в консултацията до 30 септември 2020 г. Още