Брой 141 (2147), 24-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия започва обществена консултация относно преразгледаните насоки за регионална държавна помощ


Европейската комисия започна обществена консултация, като приканва всички заинтересовани страни да представят своите мнения по проекта на преразгледани насоки на ЕС за регионална държавна помощ („Насоките за регионална помощ“). Заинтересованите страни могат да участват в консултацията до 30 септември 2020 г.

Насоките за регионална помощ имат за цел да насърчат икономическото развитие на необлагодетелстваните региони в ЕС, като същевременно гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки. Регионалната помощ представлява важен инструмент, използван от държавите членки за укрепване на регионалното развитие.

Настоящите насоки за регионална помощ са в процес на преразглеждане в контекста на „проверката за пригодност“ на Комисията на пакета от мерки за модернизиране на държавната помощ от 2012 г.

В проекта на преразгледаните насоки се отчитат предварителните резултати от проверката за пригодност. Тези предварителни резултати показват, че настоящите насоки за регионална помощ са функционирали добре по принцип. Същевременно Комисията предлага редица целенасочени корекции за опростяване и отразяване на опита, натрупан при прилагането на настоящите правила.

Проектът на Насоките и всички подробности относно обществената консултация са достъпни онлайн.

Повече информация ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Участвайте в мастър клас за млади предприемачи и стартиращи фирми
Онлайн формат, 1 - 4 август 2020 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе работна среща, насочена към развитието на дуалното обучение
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, енергийна стойност на храните"
2 – 4 септември 2020 г., гр. София, Дом на техниката Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Актуализиране на възнаграждението за нощен труд, обнародвано днес в Държавен вестник
В сила от 1 януари 2021 г. Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Покана за идентифициране на заинтересовани страни в областта на водородния сектор
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 1 септември организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започва обществена консултация относно преразгледаните насоки за регионална държавна помощ
Заинтересованите страни могат да участват в консултацията до 30 септември 2020 г. Още