Назад

Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост стартира кампания „Заедно за опазване на горите“


Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост е подготвила информация по актуалната напоследък тема за горите и тяхното опазване. Тя се базира на експертното мнение на лесовъдите и науката, според които горите заемат близо 39 % от територията на България и това ни поставя на челно място на Балканите и сред водещите страни в Европа. Важно е обаче да се знае, че тези добре поддържани гори са резултат от дейността на хората. С цел осигуряване на обективна информация и данни от Камарата стартират кампания „Заедно за опазване на горите“.

Малцина знаят, че по време на Освобождението горите заемат едва около 20% от територията на страната, тогава много от тях са изсечени около населените места, а в планините пък не са в добро състояние. Близо 130 години по-късно благодарение на неуморната дейност на лесовъдите и  с подкрепата на цялото общество горите се развиват изключително много  – площта им нараства два пъти, а страната ни става водеща по биоразнообразие и съхранена природа.

Това че горските ни ресурси са големи, не означа, че гората няма нужда от грижи. Точно обратното, горите трябва да се стопанисват правилно. Но как да стане така, че не само да съхраним природата, но и да задоволяваме нуждите на обществото? Отговор на това дава лесовъдската наука. Лесовъдството в България е изцяло с екологична насоченост – целта е поддържане на добро здравословно състояние и подобряване качеството на горите. Науката е категорична, че подходящите инструменти за това са различните видове сечи. В резултат на тези лесовъдски мероприятия се добиват обли дървесни материали, изграждат се така необходимите за опазването  на горите пътища и се осигурява достъп до планините за хората.

Повече информация ще откриете ТУК.

Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост от няколко години работи упорито върху необходимостта от въвеждане на ясна и ефективна политика за управление на горите. Идеята е да бъде подновен добрия диалог между науката, лесовъдите, институциите и обществото. С тази цел Камарата стартира и кампанията „Заедно за опазване на горите“, която ще предоставя актуална и обективна информация, базирана на данни и мненията на експерти-лесовъди.  От нас зависи дали ще оставим гората в добро състояние за нашите деца!