Назад

Обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията”


Българският институт за стандартизация организира обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията” (ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018), което ще се проведе онлайн на 04 и 05 октомври 2023 г.

Онлайн обучението е разработено според новите издания на стандартите ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022. Участниците ще бъдат запознати с изискванията на стандартите от серията ISO 27000 (ISO/IEC 27000:2018, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022, ISO/IEC 27018:2019) за системи за управление на сигурността на информацията, принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одити, провеждането на одит и изграждане на умения за управление и провеждане на одити на система за управление.  

Ще бъде представено съответствието между механизмите за контрол в ISO/IEC 27001:2013 с тези в ISO/IEC 27001:2022.

Подробна информация за темите, които ще бъдат представени в онлайн курса, ще откриете в линка към програмата.

Лектор:н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор IRCA ISO 27001, IRCA ISO 9001, IRCA ISO 45001, IRCA ISO 14001, член на УС на БИС.

След преминаване на онлайн курса и успешно положен изпит, участниците получават сертификат за Вътрешен одитор на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандартите ISO/IEC 27001:2022 и ISO 19011:2018.

  • Такса за участие:  324.00 лв. с ДДС.
  • За повече от един участник от една организация: 300.00 лв. с ДДС.
  • За членове на БИС:  300.00 лв. с ДДС.

Таксата включва: двудневно онлайн обучение, материалите от курса, провеждане на изпит, издаване на сертификат.

Желаещите да участват в онлайн обучението е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея имейл адрес най-късно до 15.00 ч. на 03.10.2023 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за онлайн обучението, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827, ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org

 Програма

 Регистрационна карта