Назад

Среща с посланика на Нова ЗеландияН.Пр. г-жа Даяна Рийш, посланик на Нова Зеландия, акредитирана за България, със седалище в Брюксел, посети БТПП и обсъди с председателя на Палатата Цветан Симеонов възможностите за развитие на двустранните отношения в рамките на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия  (ССТ).

Цветан Симеонов представи дейността на Палатата и услугите, които БТПП предлага в полза на бизнеса. Той направи обзор на икономическата ситуация в страната, акцентирайки върху данъчната система и мястото на България в международните класации.

Посланик Рийш информира, че предстои гласуване на Споразумението за свободна търговия от Европейския парламент през м. ноември, като се очаква ССТ да доведе до нарастване на двустранната търговия и инвестиции. Тя представи и водещите сектори в страната, сред които селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, дървопреработваща промишленост, лозарство и винарство и др. Дипломатът сподели, че земеделските производители в страната не само, че не получават субсидии, но фермерите ще трябва да плащат и данък за емисиите парникови газове.

Симеонов приветства стабилния напредък в преговорите по Споразумението за свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия, като обърна внимание, че това ще доведе до разширяване на обхвата на сътрудничеството и ще разкрие значителни икономически възможности за дружествата и потребителите от двете страни.

Посланик Рийш сподели, че България и Нова Зеландия освен конкуренти на глобалния пазар,  могат да си сътрудничат и допълват в секторите машиностроене, дървопреработваща и мебелна промишленост, хранително-вкусова промишленост и др.

В рамките на срещата бе обсъдено провеждането на съвместно събитие с Посолството на Нова Зеландия, с цел информиране на българския бизнес за ползите от Споразумението за свободна търговия и възможностите за фирмите. БТПП ще информира допълнително за предстоящата инициатива.