Назад

Бъдещето на данните - GS1 Europe Data Excellence Day

Първото хибридно събитие за качеството на данните  Data Excellence Day на GS1 in Europe се проведе на 7 септември 2023 г. в гр. Кьолн, Германия с над 400 участници от 40 държави. Големият интерес показва ангажимент за сътрудничество и прогрес в цялата индустрия. Целта на събитието бе да се популяризират най-добрите практики при споделяне на данни и да се разгледат европейските регулаторни изисквания за данни.

Ключови заключения, изводи и следващи стъпки:

  • Моделът на данните GMD трябва да бъде хармонизиран на 100% в цял свят и да бъде внедряван без локални особености.
  • Глобалният модел на данни GDM трябва да бъде водещ при определянето на атрибутите и дефинициите. Затова е необходимо да се осигури участието на представители на различните индустрии в цяла Европа в работната група по поддръжката му.
  • Необходимо е да се създаде комитет за управление на дейностите по постигане на високо качество на данните и изготвяне на годишен план за действие.
  • Привеждане в съответствие с Националните програми за качество на данните и сътрудничество по нови техники (AI, OCR).
  • Сътрудничество при създаването на Европейски ръководства за новите разпоредби (например опаковки).
  • Подобряване на връзката между GDSN и GS1 Registry Platform относно GTIN (валидиране на GTIN в рамките на мрежата GDSN), GLN и линкове (например при сертификати).

Програмата включваше и две пленарни сесии, отворени за всички участници.

В пленарната сесия Доверени данни от гледна точка на индустрията Andrea Schlossarek (Metro AG) представи пилотен проект на търговската верига в Италия. Alexis Morales (Carrefour) се фокусира върху управлението на потока на данни на международно ниво с помощта на глобалния модел на данни, GDM. Yvonne Hoeting (Mars) показа страната на доставчика, илюстрирайки как споделянето на данни може да даде възможност на хората. Jonas Adser (Trade Connectors) закри пленарното заседание с поглед към бъдещето на данни.

В пленарна сесия Какво следва по Европейската цифрова магистрала Caroline Bialek (FoodDrinkEurope) направи преглед на разпоредбите в сектор Храни и напитки, включително и електронния етикет. Heino Claussen-Markefka (ProData GmbH) обърна вниманието към новия регламент за опаковките и какво изисква той от индустрията. Wouter Schaekers (P&G) показа, как регулациите действат като ускорител и как GS1 може да улесни трансформацията. Kristian Moeller (EHI Retail Institute) се фокусира върху нуждите, произтичащи от Директивата Надлежна проверка на корпоративната устойчивост.

Стандартизираният обмен на продуктови данни ще доведе до ефективни и устойчиви вериги на стойността и цифровите паспорти на продуктите са неизменна част от този процес. R-Cycle е цифров продуктов паспорт за пластмасови опаковки и се базира на стандартите GS1.

R-cycle e обединение от компании и организации, ангажирани с глобалната стандартизация на цифровите продуктови паспорти за пластмасови продукти - на базата на стандартите GS1.

Повече информация  може да намерите на сайта на събитието.

За допълнителни въпроси се обръщайте към екипа на GS1 България на gs1bulgaria@gs1bg.org  и тел. 02/8117 611, 604, 603.