Назад

B20, Бизнес организацията към ОИСР и МОР със съвместна позиция относно търговското финансиране


Годишната среща на B20 и Бизнес организацията към ОИСР (BIAC) миналата седмица, двете организации, съвместно с Международната организация на работодателите (МОР) публикуваха съвместна позиция, предлагаща три конкретни препоръки към Г-20 в подкрепа на достъпа до търговско финансиране .

Документът препоръчва следните мерки:

  1. Популяризиране на Идентификатора на юридическите лица (LEI) като световен уникален стандарт за идентификация, за да се улесни идентифицирането и проверката на контрагента в глобален мащаб.
  2. Законово признаване на цифровата документация, за да се позволи по-широко използване на цифровите документи в процесите на търговско финансиране, като по този начин спомогне за намаляване на паричните и екологичните разходи.
  3. Използването на дигитални технологии чрез прилагането на добре дефинирани принципи за сигурност и минимални изисквания, за да се превърнат цифровите платформи в надеждни екосистеми за глобалните вериги за стойност (GVC), прилагани последователно в различни области.

Позицията може да бъде открита ТУК.

-----------------------------------------------------------------------------------------

LEI е уникален буквено-цифрен код, 20 знака и е базиран на ISO стандарт 17442. Кодът служи за идентификация на лицата, участващи в пазарите с финансови инструменти, в т.ч. покупка или продажба на акции, облигации, варанти, държавни ценни книжа и деривати. Инвестиционните посредници трябва да получават LEI кодовете от своите клиенти, преди да предоставят съответните услуги.  Съгласно Регламента, за част от финансовите инструменти, финансовите институции трябва да декларират пред своите надзорни органи всички транзакции на клиентите.

Сдружение GS1 България е официален агент за получаване и подновяване на LEI код (LEI Legal Entity Identifier/ Идентификатор на юридическото лице), като по този начин помага на заинтересованите лица да отговорят на регулаторните изисквания.