Назад

Втора партньорска среща по проект REFRAME: „Рамкова стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП"На 15-ти и 16-ти юли 2021 г. в Ларнака, Кипър, се проведе втората международна среща на партньорите по проект “REFRAME: Circular Economy Strategy Framework for Sustainable SMEs”, програма Еразъм+, в която Търговско-промишлена палата Враца е партньор.

Консорциума по проекта се състои от 6-ма партньори - водещ е Националният технически университет на Атина- Гърция, а останалите партньори са: PCX Computers & Information Systems Ltd -Кипър, TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE (SIGMA BUSINESS NETWORK - Гърция, Търговско-промишлена Палата Враца - България, Instituto de Soldadura e Qualidade- Португалия, и Csongrad County Chamber of Commerce and Industry - Унгария.

Проектът стартира през октомври 2020 г. и е с продължителност  2 години. Основната цел на проект REFRAME е да създаде рамка за преход към кръгова икономика, за микро-, малки и средни предприятия в сектори строителство, производство и занаяти, за да им помогне да станат по-приятелски настроени към околната среда. Разработените резултати ще предоставят на мениджърите и служителите на микропредприятията и МСП практически знания за прилагане на прехода към кръгова икономика. Разработваните резултати по проекта са: Интерактивен инструмент за  самооценка (за ефективна оценка на текущото състояние на компанията във връзка с принципите и стратегиите на кръговата икономика), Курс по кръгова икономика (учебна програма, съобразена с нуждите на МСП от целевите сектори), Рамка за прилагане на кръговата икономика (осигуряваща систематична методология за целевите групи за осъществяване на успешен и изгоден преход към кръгова икономика) и Онлайн инструмент (Свободно достъпен образователен ресурс включващ всички разработени материали).

Към момента всички четири продукта по проекта са в процес на разработване. По време на срещата бяха обсъдени постигнатите резултати до момента, задълженията на всеки партньор във връзка с разработването на продуктите, административни и финансови въпроси, предстоящи дейности и крайни срокове.

За допълнителна информация по проекта:
Венцислава Страхилова
092 66 02 71 или на e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org