Назад

Отворено писмо на АОБР относно спешни решения на МС по компенсациите за небитовите потребители на ел.енергия


ОТВОРЕНО ПИСМО

За пореден път Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е принудена да алармира за тежък проблем, чието решение е оставено на политическото безвремие, в което българският управленски елит постави икономиката и обществото ни.

Повече от година високите енергийни цени тероризират небитовите потребители, а косвено и цялото общество, което вече бере горчивите плодове на инфлационните процеси.

Месеци наред пишем писма, правим разчети, предлагаме механизми, организираме срещи, призоваваме за разум и прагматизъм, но почти без резултат. Единственият резултат до момента е гласуваната от Народното събрание актуализация на Държавния бюджет, чрез която беше планирана компенсация на ел.енергията над прага от 250 лв./МВтч. С тази изстрадана, но необходима стъпка, обаче, не се изчерпаха отговорностите на държавата към икономиката и обществото!

За да бъде приложен Законът за държавния бюджет, Министерският съвет трябва да приеме решение за определяне на допълнителните вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, с които да се финансира програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия за периода юли-декември 2022 г. Такова решение липсва, а отговорният вицепремиер е… в отпуск!

Липсата на такова решение възпрепятства сключването на договори между Министерството на енергетиката и търговците на ел.енергия, което означава, че последните ще начислят в месечните фактури на небитовите потребители пълния размер на цената, без очакваната компенсация.

Казано иначе, само след два работни дни, на 1 август ще започне фактурирането към небитовите потребители и в тези фактури няма да има нито стотинка компенсация, а фактурираната цена ще е в пъти над икономически поносимата. Така всички български предприятия и всички обществени институции (болници, училища, детски градини, музеи, театри, общински администрации и т.н.) ще трябва да плащат политическото безхаберие на забравили своя дълг управленци!

Всеки разумен и средноинтелигентен човек ще разбере какво всъщност следва от това – следват ликвидни проблеми, невъзможност за плащане на непосилните енергийни сметки, фалити на предприятия и закриване на обществени институции, хиляди безработни, висока инфлация, обедняване, икономически крах!

Напомняме, че като представители на бизнеса, който е и коректен данъкоплатец, сме работодатели на всички участници в управлението на страната. Именно като техни работодатели настояваме да си вършат работата отговорно и в срок. Уви, не виждаме подобно старание от тяхна страна. Виждаме множество дефицити на умения и огромен „производствен брак“, влияещ разрушително на икономиката ни. Няма разумен работодател, който би търпял дълго това! И нашето търпение се изчерпа!

Настояваме за СПЕШНО решение на Министерския съвет за прилагане на гласуваните чрез Закона за държавния бюджет компенсации на високите ел.енергийни цени. В противен случай, икономическата ситуация в страната ще бъде взривена, а последиците ще бъдат за ВСИЧКИ!

ГОСПОДА УПРАВЛЕНЦИ,

Вашето пребиваване във властта е временно, но икономиката и обществото са постоянни величини, които функционират не от мандат до мандат, не от избори до избори. Икономиката и обществото се нуждаят от отговорно управление, стабилност и предвидимост! Разчитаме поне за кратко да загърбите политическите си битки за оцеляване и да помислите за оцеляването на българската икономика, защото тя трябва да остане и след Вас!