Назад

Бизнес форум "Големите пари за малкия бизнес"
Вчера в хотел „Балкан“ се проведе бизнес форум “Големите пари за малкия бизнес“, организиран от ИАНМСП, който събра над 300 фирми. Целта на събитието бе да се представят възможностите за финансиране от Министерство на иновациите и растежа по Плана за възстановяване и устойчивост.

Събитието бе открито от служебния вицепрмиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов и от министъра на иновациите и растежа Александър Пулев. Модератор на форума бе изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков, а специално участие взе Илияна Илиева, главен директор на главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИР. 

Служебният кабинет е мобилизиран парите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да стигнат до българските микро-, малки и средни фирми. Министерството на иновациите и растежа е първото, което отпуска пари за българския бизнес по Плана – 600 млн. лв. още сега, с хоризонт до края на годината. Това обявиха вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев.

Малките и средните предприятия са двигателят и гръбнакът на българската икономика, като осигуряват над 70 на сто от заетостта и добавената стойност в икономиката ни - подчертаха вицепремиерът Пеканов и министър Пулев при откриването на форума.

Министър Пулев посочи, че пари за подкрепа на бизнеса има, и служебното правителство полага усилия за бързо развитие и приложение на всички програми. „Въпреки спекулациите, Планът вече работи и дава глътка въздух за бизнеса в тези трудни условия“, каза Пулев и добави, че е отворена и първата процедура по него – чрез Министерството на иновациите и растежа – за микро, малките и средни фирми, като по нея може да се кандидатства до 21 септември 2022 г.

Процедурата е с общ бюджет от 260 млн. лв. и е с фокус фирми от  преработвателната промишленост, управлението на отпадъците, медиите,  творческата индустрия, в които малките и средни предприятия  и микропредприятията, се нуждаят от средства за техническа модернизация.

Пулев съобщи, че до края на годината само по НПВУ ще бъдат отворени още три процедури. „През октомври предстои да отворим втората мярка – за ИКТ решения и киберсигурност с общ бюджет от 30,6 млн. лв. за около 1400 предприятия при 100% безвъзмездна помощ“, поясни той. До края на годината ще стартира и третата процедура – 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия от малките и средни фирми, както и четвъртата процедура – с общ бюджет от 120 млн. лв. – за развойна дейност и интелектуална собственост и върхови постижения в науката”, добави още Пулев.

Той обяви, че МИР работи активно и по линия на структурните фондове на Европейския съюз.  „Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв., са почти завършени и са в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната от тях е новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв. и е изпратена в Брюксел за одобрение на 16 август.

Втората – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ – с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена на ЕК до 23 септември“, допълни министърът и каза, че ресурсите по двете ще са достъпни за бизнеса още до края на годината и в първото тримесечие на следващата.

Събитието даде възможност за дискусия с въпроси и отговори от експерти от главната дирекция, като компаниите имаха възможност да получат детайлна практически насочена информация относно стартиралите мерки и предстоящите такива.

В края на събитието изпълнителният директор на Българска банка за развитие презентира финансовите инструменти и възможности за подкрепа от ББР.