Назад

Проучване на интереса за провеждане на уебинар съвместно с Посолството на Република Южна Африка


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)  проучва интереса на българските фирми за участие в  уебинар за представяне на бизнес климата в Република Южна Африка.

Заявяване на предварителен интерес чрез попълване на формуляр до  16 септември 2022 г. ТУК