Назад

Среща с представители на BAU Academy - иновативна компания за технологии в строителствотоПредседателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с ръководни представители на BAU Academy - Петър Петров, управляващ партньор, Нина Вълчева, маркетинг и бизнес развитие и  Мая Симова, мениджър продажби. Целта на разговора бе представяне дейността и приоритетите на фирмата и обсъждане на възможности за партньорство и сътрудничество.

Председателят на БТПП запозна гостите си с дейността на Палатата и регионалната структура, както и  с  базите данни, с които БТПП разполага. Той предостави информация за възможностите за участие в срещи с чуждестранни партньори по време на бизнес делегации в България и чужбина, за участието в изложения, на които БТПП е партньор,  както и в организираните от Палатата международни форуми и събития.

На срещата бе заявен интерес от страна на Академията към членство в БТПП за по-пълно използване  на услугите и по-целенасочено включване в организираните от Палатата инициативи.

Компанията е обучителна структура и комуникационна платформа, която подпомага  въвеждането на иновативни технологии в различни области на строителството в България. Академията предлага партньорства, маркетингови услуги и стратегии за пазарно развитие на чуждестранни компании, които нямат представителство в страната.

Академията организира и дава безплатен достъп до специализирани уебинари за инженери, архитекти, проектанти, строители, инсталатори. Презентират се най-модерни технологии в строителството за повишаване  компетенциите и професионализма на заетите в тази индустрия.  

Академията работи тясно с университетски преподаватели, технически консултанти, експерти от бизнеса, търговско-индустриални камари, браншови сдружения и асоциации  български и чуждестранни лектори.

BAU Academy цели чрез своята дейност да допринесе за повишаване квалификацията на заетите в индустрията в България и спомогне за взаимноизгодни сътрудничества.

За по-детайлна информация, моля посетете уебсайта: www.bauacademy.bg