Назад

Равносметка на ЕВРОПАЛАТИ по повод Годишния доклад за състоянието на ЕС


По повод Годишния доклад за състоянието на Съюза от председателя на Европейската комисия, Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати /ЕВРОПАЛАТИ/ изготви кратка информация за бизнес услугите на търговските палати по време на пандемията.

От ЕВРОПАЛАТИ отчитат, че моментът е изключително подходящ да се направи преглед на настоящото положение и да се обмислят бъдещите предизвикателства и възможности. Обобщената информация показва, че през последната година търговските палати в цяла Европа са посветени на предоставянето на услуги за фирмите за адаптиране към COVID-19, за подобряване на техния цифров и зелен преход, за задоволяване на техните нужди от умения, за повишаване на тяхната международна конкурентоспособност и за улесняване достъпа до финансов ресурс на различни етапи от бизнес процесите.

Представители на БТПП участваха в онлайн работната среща на ЕВРОАПАЛАТИ, като представиха информация за постиженията и нововъведенията през послeдните месеци, по-специално за справяне със здравната и икономическата криза, предизвикана от ковид пандемията.  Представена бе автоматичната връзка между базите данни на Единен търговски регистър на БТПП и продуктов каталог БГ Баркод на GS1 България, която предоставя прозрачност и достъпност на информация за фирмата и продуктите й в реално време.

Обсъдени бяха текущите проучвания на ЕВРОПАЛАТИ и проектни предложения, сред които EU4Business, както и процесът по набиране на оценители. Направен бе преглед на дейността на отделните комитети, предстоящата им работа във връзка с консултациите на ЕС и текущите позиции на организацията.

Дискутирани бяха и предстоящите онлайн събития “Reviving Europe”, организирани от ЕВРОПАЛАТИ, които ще се проведат от 12-14 октомври 2021 с участието на представители на европейските институции, търговски палати, бизнес организации и фирми от цяла Европа.

На 15 октомври 2021 се очаква провеждането на пленарна асамблея на ЕВРОПАЛАТИ и заседание на борда на директорите на организацията.